ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 ประกาศ รายชื่อนักศึกษาทุนครู 2563

4048
บัญชีรายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 ประกาศ รายชื่อนักศึกษาทุนครู 2563
บัญชีรายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 ประกาศ รายชื่อนักศึกษาทุนครู 2563

บัญชีรายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 ประกาศ รายชื่อนักศึกษาทุนครู 2563

เมื่อวันที่  9 กันยายน 2563 สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ได้ประกาศรายชื่อ บัญชีรายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 ประกาศ รายชื่อนักศึกษาทุนครู 2563

บัญชีรายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 ประกาศ รายชื่อนักศึกษาทุนครู 2563
บัญชีรายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 ประกาศ รายชื่อนักศึกษาทุนครู 2563

 

 

บัญชีรายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 ประกาศ รายชื่อนักศึกษาทุนครู 2563
บัญชีรายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 ประกาศ รายชื่อนักศึกษาทุนครู 2563

โดยน้องๆสามารถดู ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 ประกาศ รายชื่อนักศึกษาทุนครู 2563 รอบที่ 1  จำนวนทั้งหมด 2,291 คน และดาวน์โหลดไฟล์ บัญชีรายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีพ.ศ.2563 รอบที่1 จำนวน 2,291 คน ได้จากลิงก์ด้านล่างเลยค่ะ

ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูล บัญชีรายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 ประกาศ รายชื่อนักศึกษาทุนครู 2563 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นอย่างสูงนะคะ

บัญชีรายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 ประกาศ รายชื่อนักศึกษาทุนครู 2563 รายชื่อทุนครู 2563 ประกาศรายชื่อทุนครู 2563 ไฟล์ประกาศรายชื่อทุนครู 2563 ทุนครูพัฒนาท้องถิ่น ประกาศรายชื่อ