ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้ง ศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด

1887
ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัด และ รองศึกษาธิการจังหวัด
ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัด และ รองศึกษาธิการจังหวัด

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับ การคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้ง ศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการสำนักอำนวยการ ได้มีหนังสือ เรียนเลขาธิการ องค์กรหลัก รองปลัดกระทรวง เลขาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ภาคที่ปรึกษา ผู้ช่วยปลัดกระทรวง ศึกษาธิการจังหวัดผู้อำนวยการสำนักสถาบันศูนย์กลุ่มสำนักงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง และรองศึกษาธิการจังหวัดตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้นสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เพิ่มเพื่อน

 

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัด และ รองศึกษาธิการจังหวัด
ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัด และ รองศึกษาธิการจังหวัด

 

 

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัด และ รองศึกษาธิการจังหวัด
ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัด และ รองศึกษาธิการจังหวัด

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศรายชื่อคลิก ที่นี่

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาจาก สพฐ เป็นอย่างสูงนะคะ