ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา รายชื่อผู้ผ่านภาค ก และ ภาค ข ปี 2563

2303

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา รายชื่อผู้ผ่านภาค ก และ ภาค ข ประกาศผลสอบ รอง ผอ.เขต 2563

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกภาคก และ ภาคขและมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาค ค ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ.2563

 

ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ.2563 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพศ2563 ตรงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จำนวน 1180 รายประกาศถอนรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพศ2563 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 จำนวน 1 รายและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ.2563 เพิ่มเติมลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 จำนวน 1 รายนั้น

 

บัดนี้การดำเนินการสอบภาคก ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการบริหารงานในหน้าที่ การวิเคราะห์ กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และการนำไปใช้ และภาคข ความสามารถทางการบริหารได้เสร็จสิ้นแล้ว

ปรากฏว่ามีผู้สอบผ่านการคัดเลือกภาคก และภาคข และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ.2563 จำนวน 955 รายแยกเป็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจำนวน 792 รายและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 163 รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

คลิกที่นี่เพื่อดูผลการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา รายชื่อผู้ผ่านภาค ก และ ภาค ข ปี 2563

ครูอัพเดตดอทคอม ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ผ่าน การคัดเลือก รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา รายชื่อผู้ผ่านภาค ก และ ภาค ข ปี 2563 นะคะ และขอขอบคุณข้อมูลจาก สพฐ.ค่ะ

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/