ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง ตำแหน่ง รองศึกษาธิการภาค

1336
ประกาศรายชื่อ ตำแหน่ง รองศึกษาธิการภาค-01
ประกาศรายชื่อ ตำแหน่ง รองศึกษาธิการภาค-01

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งรองศึกษาธิการภาค

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหนังสือ เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประเมิน ความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ถึง ศึกษาธิการภาค 1-18 ศึกษาธิการจังหวัด และผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น จำนวน 15 ตำแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือก ฯ ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 จำนวน 2 ฉบับนั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอเรียนว่า กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกาาธิการ แล้ว ทั้งนี้ สามารถเข้าตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียด ได้ทางเว็บไซต์ www.moe.go.th

 

ประกาศรายชื่อ ตำแหน่ง รองศึกษาธิการภาค-01
ประกาศรายชื่อ ตำแหน่ง รองศึกษาธิการภาค-01

 

 

ประกาศรายชื่อ ตำแหน่ง รองศึกษาธิการภาค-01
ประกาศรายชื่อ ตำแหน่ง รองศึกษาธิการภาค-01

 

 

 

ประกาศรายชื่อ ตำแหน่ง รองศึกษาธิการภาค-01
ประกาศรายชื่อ ตำแหน่ง รองศึกษาธิการภาค-01

 

 

 

ประกาศรายชื่อ ตำแหน่ง รองศึกษาธิการภาค-01
ประกาศรายชื่อ ตำแหน่ง รองศึกษาธิการภาค-01

คลิกเพื่อดูประกาศรายชื่อ รองศึกษาธิการภาค

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของภาพและข้อมูล ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งรองศึกษาธิการภาค จาก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ