Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่ง ผอ.สพท.

Advertisement

[ประกาศ] รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

Advertisement

ดาวน์โหลดไฟล์

ที่มา : สพฐ.

You might also like