วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 29, 2024
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาประกาศรายชื่อ รางวัล คุรุสดุดี ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจําปี 2565

ประกาศรายชื่อ รางวัล คุรุสดุดี ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจําปี 2565

Advertisement

 

ประกาศรายชื่อ รางวัล คุรุสดุดี ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจําปี 2565

ตามที่คุรุสภา ได้ดําเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อประกาศ เกียรติคุณให้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจําปี 2565 เพื่อส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษา สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ ของวิชาชีพ สร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานให้เกิดการพัฒนาตนเองและมีคุณภาพในการจัดการเรียนรู้ สร้างศรัทธาและความเชื่อถือในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับรางวัล ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ทางวิชาชีพต่อไป นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ในการประชุมครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 มีมติอนุมัติผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจําปี 2565 จํานวน 688 คน

รายชื่อรางวัล คุรุสดุดี ประจําปี 2565 คลิกที่นี่

Advertisement

ประกาศรายชื่อ รางวัล คุรุสดุดี ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจําปี 2565

รายชื่อรางวัล คุรุสดุดี ประจําปี 2565 คลิกที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก คุรุสภา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม สอศ.เปิดรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย อาชีวะ กรณีพิเศษ 2565 จำนวน 1,103 อัตรา ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

Advertisement

คุรุสดุดี 2565 คุรุสภา ประกาศคัดเลือก ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2565

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments