วันจันทร์, ธันวาคม 11, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาประกาศรายชื่อ สถานศึกษา ที่ขอรับการประกันคุณภาพภายนอก ระยะที่ 1 การประเมิน SAR ปีงบประมาณ 2565 ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ครั้งที่...

ประกาศรายชื่อ สถานศึกษา ที่ขอรับการประกันคุณภาพภายนอก ระยะที่ 1 การประเมิน SAR ปีงบประมาณ 2565 ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ครั้งที่ 1 (1/2565)

Advertisement

ประกาศรายชื่อ สถานศึกษา ที่ขอรับการประกันคุณภาพภายนอก ระยะที่ 1 การประเมิน SAR ปีงบประมาณ 2565 ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ครั้งที่ 1 (1/2565)

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ประกาศรายชื่อ สถานศึกษา ที่ขอรับการประกันคุณภาพภายนอก ระยะที่ 1 การประเมิน SAR ปีงบประมาณ 2565 ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ที่ ๖๔ /๒๕๖๕ เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษที่รับการประกันคุณภาพภายนอก ระยะที่ ๑ การประเมิน SAR และรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

ประกาศรายชื่อ สถานศึกษา ที่ขอรับการประกันคุณภาพภายนอก ระยะที่ 1 การประเมิน SAR ปีงบประมาณ 2565 ภายใต้สถานการณ์ COVID-19

รายละเอียดรายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ คลิกที่นี่

ที่ ๗๐/๒๕๖๕ เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รับการประกันคุณภาพภายนอก ระยะที่ ๑ การประเมิน SAR และรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศรายชื่อ สถานศึกษา ที่ขอรับการประกันคุณภาพภายนอก ระยะที่ 1 การประเมิน SAR ปีงบประมาณ 2565 ภายใต้สถานการณ์ COVID-19

Advertisement

รายละเอียดรายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รับการประกันคุณภาพภายนอก คลิกที่นี่

ที่ ๗๑ /๒๕๖๕ เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยที่ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก – ระยะที่ ๑ การประเมิน SAR และรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ครั้งที่ ๑ (๑/๒๕๖๕)

รายละเอียดรายชื่อสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยที่ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก คลิกที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

Advertisement

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม สมศ ดาวน์โหลดไฟล์เกียรติบัตร สำหรับผู้ที่ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ โครงการส่งเสริมสถานศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 4-5 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments