ประกาศสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เรื่อง การสมัครสอบคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป (European Jamboree 2020)

1482

ประกาศสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
เรื่อง การสมัครสอบคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป (European Jamboree 2020)

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ 

ขอบคุณที่มาข่าวจาก  เพจสกก. สป.ศธ.