ประกาศหยุดแล้ว 232 โรงเรียน สพฐ. ป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

1114
ประกาศหยุดแล้ว 232 โรงเรียน สพฐ. ป้องกันการแพร่ระบาด  COVID-19
ประกาศหยุดแล้ว 232 โรงเรียน สพฐ. ป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

 

ประกาศหยุดแล้ว 232 โรงเรียน สพฐ. ป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ทางเพจ ประชาสัมพันธ์ สพฐ. ได้เผยแพร่ สรุปรายงานสถานศึกษาที่ปิดการเรียนการสอน เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 232 โรงเรียน ข้อมูล ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น.ดังข้อมูลต่อไปนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 5 เขต รวม 160 โรงเรียน
– สพป. กทม. จำนวน 8 โรงเรียน
– สพป. นครปฐม เขต 1 จำนวน 1 โรงเรียน
– สพป. สมุทรปราการ เขต 1 จำนวน 44 โรงเรียน
– สพป. สมุทรสาคร จำนวน 102 โรงเรียน
– สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 จำนวน 5 โรงเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) จำนวน 6 เขต รวม 72 โรงเรียน
– สพม. เขต 1 จำนวน 54 โรงเรียน
– สพม. เขต 2 จำนวน 3 โรงเรียน
– สพม. เขต 3 จำนวน 1 โรงเรียน
– สพม. เขต 4 จำนวน 2 โรงเรียน
– สพม. เขต 9 (นครปฐม) จำนวน 1 โรงเรียน
– สพม. เขต 10 (สมุทรสาคร) จำนวน 11 โรงเรียน

รวมทั้งสิ้น 232 โรงเรียน (รายชื่อโรงเรียนตามเอกสารแนบ)

เพิ่มเพื่อน

 

 

 

 

 

 

 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของภาพ และข้อมูล จาก สพฐ.