ประกาศหยุดแล้ว 2,958 โรงเรียน สังกัด สพฐ. ป้องกัน Covid19

1165
ประกาศหยุดแล้ว 2,958 โรงเรียน สังกัด สพฐ. ป้องกัน Covid19
ประกาศหยุดแล้ว 2,958 โรงเรียน สังกัด สพฐ. ป้องกัน Covid19

ประกาศหยุดแล้ว 2,958 โรงเรียน สังกัด สพฐ. ป้องกัน Covid19

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ทางเพจประชาสัมพันธ์ สพฐ. ได้เผยแพร่ สรุปรายงานสถานศึกษาที่ปิดการเรียนการสอน เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข้อมูล ณ วันที่ 2 มกราคม 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) จำนวน 61 เขต รวม 2,456 โรงเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) จำนวน 23 เขต รวม 502 โรงเรียน
รวมทั้งสิ้น จำนวน 44 จังหวัด 84 เขตพื้นที่การศึกษา 2,958 โรงเรียน
(รายชื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามเอกสารแนบ)