Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ประกาศแล้ว!! ผลสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2560

Advertisement

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำ ผลการสอบโอเน็ต O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 ที่ได้สอบไปในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมา โดย สทศ. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ประกาศผลสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้ว มีรายละเอียดดังนี้ครับ

เพิ่มเพื่อน

ตรวจสอบคะแนนผลสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่นี่ครับ

Advertisement

ประกาศแล้ว!! ผลสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2560

ประกาศแล้ว!! ผลสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2560

ประกาศแล้ว!! ผลสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2560

ประกาศแล้ว!! ผลสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2560

ประกาศแล้ว!! ผลสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2560

ประกาศแล้ว!! ผลสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2560

ประกาศแล้ว!! ผลสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2560

Advertisement

ประกาศแล้ว!! ผลสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2560

ประกาศแล้ว!! ผลสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2560

ประกาศแล้ว!! ผลสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2560

ประกาศแล้ว!! ผลสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2560

1. สอบถามผลคะแนน O-NET รายบุคคล

2. รายงานผลสอบโอเน็ตรายโรงเรียน

3. ภาพรวม สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

เว็บไซต์สถาบันทดสอบทางการศึกษา http://www.niets.or.th/th/

เว็บไซต์โอเน็ต http://www.newonetresult.niets.or.th/ExamWeb/FrLogin.aspx?ReturnUrl=%2fExamWeb%2fdefault.aspx

 

You might also like