ประกาศแล้ว! ผล O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2558

643

ประกาศแล้ว! ผล O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2558

ประกาศผลรายโรงเรียน คลิกที่นี่

ประกาศผลรายบุคคล คลิกที่นี่

ระบบประกาศผล E-score

คะแนนสูง-ต่ำ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2558

คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่

ภาษาไทย 49.36 คะแนน

สังคมศึกษาฯ 39.70 คะแนน

ภาษาอังกฤษ 24.98 คะแนน

คณิตศาสตร์ 26.59 คะแนน

วิทยาศาสตร์ 33.40 คะแนน

คะแนนสูงสุด

ภาษาไทย 96.50 คะแนน

สังคมศึกษาฯ 81.00 คะแนน

ภาษาอังกฤษ 99.00 คะแนน

คณิตศาสตร์ 100.00 คะแนน

วิทยาศาสตร์ 90.00 คะแนน

ที่มา http://www.dek-d.com/board/view/3621085/