Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ประกาศแล้ว!! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบ บุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจ จำนวน 455 อัตรา รับสมัคร 1-22 มิ.ย. 2561

Advertisement

ประกาศแล้ว!! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบ บุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจ จำนวน 455 อัตรา รับสมัคร 1-22 มิ.ย. 2561

รับสมัครบุคคลภายนอก เป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2561 จำนวน 455 อัตรา โดยรับสมัคร ดังนี้

  1. รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2561 จำนวน 355 อัตรา
  2. รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2561 จำนวน 100 อัตรา  

สำหรับจำนวนอัตรา รับสมัครคัดเลือกและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2561 มีรายละเอียดดังนี้

อ่านประกาศ กองบัญชาการศึกษา เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2561 จำนวน 355 อัตรา  คลิกที่นี่>>

อ่าน ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2561 จำนวน 100 อัตรา   คลิกที่นี่>>

หมายเลขโทรศัพท์ สำหรับติดต่อหน่วยงานรับสมัครสอบ 

กองบัญชาการศึกษา โทร. 02 513 9362-69 ต่อ 531 และ 532 หรือ 02 941 3162 สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ โทร. 02 205 1060-1063

เข้าสู่เว็บไซต์เพื่อทำการสมัครสอบ คลิกที่นี่

ที่มา : เว็บไซต์ กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


You might also like