ประกาศโรงเรียนบ้านลุงตามัน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

508

ด้วยโรงเรียนบ้านลุงตามัน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัคร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เป็นผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางการศึกษา หรือปริญญาตรีวิชาชีพอื่น ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ซึ่ง ก.ค.ศ.รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนบ้านลุงตามัน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 11-15 พฤษภาคม 2558 เว้นวันหยุดราชการ

สอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 044-430-011 หรือ 081-878-6277

รายละเอียด : ดาวน์โหลด