ประกาศ กศจ. นครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ) กว่า 119 อัตรา

2626

ประกาศ กศจ. นครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ) กว่า 119 อัตรา

ประกาศ กศจ. นครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ) กว่า 119 อัตรา
ประกาศ กศจ. นครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ) กว่า 119 อัตรา

ประกาศ กศจ. นครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ) กว่า 119 อัตรา

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก กศจ.นครศรีธรรมราช

ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จะดำเนินการศัดเสือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

จึงประกาศรับสม้ครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๑๙ อัตรา ในตำแหน่งครูผู้ช่วย ขั้น ๑๕,๐๕๐ บาท สำหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร ๔ ปี) ขั้น ๑๕,๘๐๐ บาท สำหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร ๔ ปี ที่ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี) และขั้น ๑๕,๘๐๐ บาท สำหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร ๕ ปี) ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ภาคเช้าเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ..

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและสถานที่สอบคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

สอบข้อเขียน ภาค ก ความรอบรู้และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู         และภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในวันเสาร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓                            สอบภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓                                                                                                            และสอบสัมภาษณ์ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

ประกาศ กศจ. นครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ) กว่า 119 อัตรา
ประกาศ กศจ. นครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ) กว่า 119 อัตรา

 

ประกาศ กศจ. นครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ) กว่า 119 อัตรา
ประกาศ กศจ. นครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ) กว่า 119 อัตรา


ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช www.nstpeo.go.th หรือติดตามสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. ๐๗๕-๓๔๓๗๑๖   ที่มาข้อมูล : กลุ่มบริหารงานบุคคล   รายงานข่าว : นางเรวดี พงเสนา นักประชาสัมพันธ์ ชพ.ศธจ.นศ.

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมที่ >> งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ:

ประกาศรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี 2563 ครั้งที่ 1 สังกัด สพฐ. ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ