ประกาศ การเปิดเรียนของสถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ ของส่วนราชการในสังกัดและหน่วยงานในกำกับ

1663
ประกาศ การเปิดเรียนของสถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ ของส่วนราชการในสังกัดและหน่วยงานในกำกับ
ประกาศ การเปิดเรียนของสถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ ของส่วนราชการในสังกัดและหน่วยงานในกำกับ

 

ประกาศ การเปิดเรียนของสถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ ของส่วนราชการในสังกัดและหน่วยงานในกำกับ

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษา ในสังกัด และในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ และ การใช้อาคารสถานที่ของส่วนราชการในสังกัดและหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรายละเอียดในประกาศดังนี้

ให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบที่อยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ  ส่วนราชการในสังกัดและหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการ ดังนี้

1.การใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชน ประเภทนานาชาติ และโรงเรียรเอกชนนอกระบบ ประเภทกวดวิชา ได้ตั้งแต่ วันที่ 15 มิถุนายน 2563

2. การใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกิน 120คน ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 โดนในระหว่างวันที่ 15-30 มิถุนายน 2563 เป็นการใช้อาคารสถานที่ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย รวมทั้ง เตรียมความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อเปิดเรียน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

3. การใช้อาคารสถานที่ของส่วนราชการในสังกัดและหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อการอบรม สัมมนาในหลักสูตรอบรมที่หน่วยงานจัดขึ้น ได้ตั้งแต่ วันที่ 15 มิถุนายน 2563

ทั้งนี้ สถานศึกษา ส่วนราชการในสังกัดและหน่วยงานในกำกับ ต้องดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID19 สำหรับสถานศึกษา ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขและมาตรการของหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานผู้กำกับดูแล อย่างเคร่งครัด

ซึ่งคุณครูสามารถอ่านรายละเอียดทั้งหมด ดังภาพประกาศด้านล่างได้เลยค่ะ

 

 

ประกาศ การเปิดเรียนของสถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ ของส่วนราชการในสังกัดและหน่วยงานในกำกับ
ประกาศ การเปิดเรียนของสถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ ของส่วนราชการในสังกัดและหน่วยงานในกำกับ

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของ ข้อมูล ประกาศ จาก เพจ ศธ.360องศา อ่านข่าวจาก ศธ.360องศา คลิกที่นี่