ประกาศ ตำแหน่งว่าง ความต้องการวิชาเอก ข้อมูลการย้ายข้าราชการครู สพป.สงขลา เขต 3

2200
ประกาศ ตำแหน่งว่าง ความต้องการวิชาเอก ข้อมูลการย้ายข้าราชการครู สพป.สงขลา เขต 3
ประกาศ ตำแหน่งว่าง ความต้องการวิชาเอก ข้อมูลการย้ายข้าราชการครู สพป.สงขลา เขต 3

ประกาศ ตำแหน่งว่าง สำหรับการย้ายครู สพฐ. ปี 2564 ข้อมูลอัตราว่าง ตำแหน่งว่าง สำหรับย้าย ข้าราชการครู 2564 สพป.สงขลา เขต 3

สวัสดีค่ะ ทุกท่านสืบเนื่องจาก สพฐ. ได้กำหนดปฏิทินการย้ายครู ปี พ.ศ. 2564 โดยกำหนดให้ยื่อนคำร้องขอย้ายได้ ระหว่างวันที่ 8-28 มกราคม 2564 ดังนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้คุณครูทุกท่าน ครูอัพเดตจึงขออนุญาตรวบรวมไว้ในลิงก์นี้ค่ะ

ถ้าท่านใดมีผลการย้ายคุณครู ของสำนักงานเขตฯที่ประกาศข้อมูลตำแหน่งว่างสำหรับใช้ในการย้ายครูแล้ว โปรดแจ้งข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ที่รอผลการย้าย ได้ที่ >>

facebook Fanpage >> https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือเรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีปกติ ปีพศ. 2564
ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต  ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ตามหนังสือที่อ้างถึงก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กำหนดปฏิทินการดำเนินการย้ายในแต่ละปี  รวมทั้งรายละเอียดตัวชี้วัด ในการประเมินตามองค์ประกอบการย้าย
ที่ก.ค.ศ.กำหนด ความแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้วเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ก.ค.ศ. กำหนดจึงกำหนดปฏิทินดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกรณีปกติปี พ.ศ. 2564 และรายละเอียดตัวชี้วัด การประเมินตามองค์ประกอบการย้ายที่ ก.ค.ศ. กำหนดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2

 

ประกาศ ย้ายข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา ปฏิทินการ ย้ายครู กรณีปกติ ปี พ.ศ. 2564
ประกาศ ตำแหน่งว่าง ความต้องการวิชาเอก ข้อมูลการย้ายข้าราชการครู สพป.สงขลา เขต 3

ดาวน์โหลดข้อมูลที่นี่

ประกาศอัตราว่างตำแหน่งครู
ข้อมูลความต้องการวิชาเอก
ข้อมูลตำแหน่งว่าง
ข้อมูลอัตรากำลังครู 2563 (15 ธ.ค.63)

 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สพป.สข.3