ประกาศ ผลสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563  สังกัด สพฐ. รวมลิงก์ ทุกเขต ทั่วประเทศ

3270

ประกาศ ผลสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563  สังกัด สพฐ. รวมลิงก์ ทุกเขต ทั่วประเทศ

ประกาศ ผลสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563  สังกัด สพฐ. รวมลิงก์ ทุกเขต ทั่วประเทศ
ประกาศ ผลสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563  สังกัด สพฐ. รวมลิงก์ ทุกเขต ทั่วประเทศ

สวัสดีค่ะคุณครูทุกทา่นวันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม มี ประกาศ ผลสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563  สังกัด สพฐ. รวมลิงก์ ทุกเขต ทั่วประเทศ ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ  เพื่อให้ทุกท่านที่สมัครสอบ ครูผู้ช่วย
กรณีมีความจำเป็นและมีเหตุพิเศษ 2563  ตรวจสอบ ประกาศ ผลสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563  สังกัด สพฐ. รวมลิงก์ ทุกเขต ทั่วประเทศ 

ดังนั้น ครูอัพเดตดอทคอม จึงได้จัดทำและรวมรวบ ประกาศ ผลสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563  สังกัด สพฐ. รวมลิงก์ ทุกเขต ทั่วประเทศ ซึ่งมีกำหนด ประกาศรายชื่อภายในวันที่ 16  กรกฎาคม  2563 นี้ค่ะ

สำหรับกำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นและมีเหตุพิเศษ พ.ศ. 2563 ทั้งหมด มีกำหนดการดังนี้ค่ะ

ประกาศ ผลสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563  สังกัด สพฐ. รวมลิงก์ ทุกเขต ทั่วประเทศ
ประกาศ ผลสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563  สังกัด สพฐ. รวมลิงก์ ทุกเขต ทั่วประเทศ
ประกาศ ผลสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563  สังกัด สพฐ. รวมลิงก์ ทุกเขต ทั่วประเทศ
ประกาศ ผลสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563  สังกัด สพฐ. รวมลิงก์ ทุกเขต ทั่วประเทศ

 

ประกาศ ผลสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563  สังกัด สพฐ. รวมลิงก์ ทุกเขต ทั่วประเทศ โดยหากมีการประกาศแล้ว จะมีข้อความ “ประกาศแล้ว !” ด้านหลังลิงก์นะคะ
(โปรดกด refresh เพื่อดูประกาศล่าสุดได้เลยค่ะ หรือ F5 ที่แป้นพิมพ์ก็ได้นะคะ)

ที่ สำนัก/
ศึกษาธิการจังหวัด
ลิงก์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 63 
1 กรุงเทพมหานคร ประกาศผลสอบ  ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563
2 กระบี่ ประกาศผลสอบ  ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563 ประกาศแล้ว !!
3 กาญจนบุรี ประกาศผลสอบ  ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563 ประกาศแล้ว !!
4 กาฬสินธุ์ ประกาศผลสอบ  ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563 ประกาศแล้ว !!
5 กำแพงเพชร ประกาศผลสอบ  ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563
6 ขอนแก่น ประกาศผลสอบ  ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563
7 จันทบุรี ประกาศผลสอบ  ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563
8 ฉะเชิงเทรา ประกาศผลสอบ  ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563
9 ชลบุรี ประกาศผลสอบ  ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563
10 ชัยนาท ประกาศผลสอบ  ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563
11 ชัยภูมิ ประกาศผลสอบ  ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563
12 ชุมพร ประกาศผลสอบ  ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563
13 เชียงราย ประกาศผลสอบ  ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563
14 เชียงใหม่ ประกาศผลสอบ  ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563
15 ตรัง ประกาศผลสอบ  ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563
16 ตราด ประกาศผลสอบ  ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563
 17 ตาก ประกาศผลสอบ  ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563
18 นครนายก ประกาศผลสอบ  ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563
19 นครปฐม ประกาศผลสอบ  ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563 ประกาศแล้ว !!
20 นครพนม ประกาศผลสอบ  ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563
21 นครราชสีมา ประกาศผลสอบ  ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563
22 นครศรีธรรมราช ประกาศผลสอบ  ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563
23 นครสวรรค์ ประกาศผลสอบ  ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563 ประกาศแล้ว !! 
24 นนทบุรี ประกาศผลสอบ  ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563
25 นราธิวาส ประกาศผลสอบ  ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563
26 น่าน ประกาศผลสอบ  ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563
27 บุรีรัมย์ ประกาศผลสอบ  ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563
28 บึงกาฬ ประกาศผลสอบ  ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563
29 ปทุมธานี ประกาศผลสอบ  ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563
30 ประจวบคีรีขันธ์ ประกาศผลสอบ  ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563
31 ปราจีนบุรี ประกาศผลสอบ  ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563
32 ปัตตานี ประกาศผลสอบ  ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563
33 พระนครศรีอยุธยา ประกาศผลสอบ  ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563
34 พังงา ประกาศผลสอบ  ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563
35 พัทลุง ประกาศผลสอบ  ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563
36 พิจิตร ประกาศผลสอบ  ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563
37 พิษณุโลก ประกาศผลสอบ  ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563
38 เพชรบุรี ประกาศผลสอบ  ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563
39 เพชรบูรณ์ ประกาศผลสอบ  ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563
40 แพร่ ประกาศผลสอบ  ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563
41 พะเยา ประกาศผลสอบ  ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563 ประกาศแล้ว !!
42 ภูเก็ต ประกาศผลสอบ  ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563
43 มหาสารคาม ประกาศผลสอบ  ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563
44 แม่ฮ่องสอน ประกาศผลสอบ  ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563
45 มุกดาหาร ประกาศผลสอบ  ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563
46 ยะลา ประกาศผลสอบ  ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563
47 ยโสธร ประกาศผลสอบ  ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563
48 ร้อยเอ็ด ประกาศผลสอบ  ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563
49 ระนอง ประกาศผลสอบ  ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563
50 ระยอง ประกาศผลสอบ  ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563
51 ราชบุรี ประกาศผลสอบ  ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563
52 ลพบุรี ประกาศผลสอบ  ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563
53 ลำปาง ประกาศผลสอบ  ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563 ประกาศแล้ว !!
54 ลำพูน ประกาศผลสอบ  ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563
55 เลย ประกาศผลสอบ  ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563 ประกาศแล้ว !!
56 ศรีสะเกษ ประกาศผลสอบ  ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563
57 สกลนคร ประกาศผลสอบ  ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563
58 สงขลา ประกาศผลสอบ  ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563

เขตปกติ

เขตชายแดนภาคใต้

59 สตูล ประกาศผลสอบ  ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563
60 สมุทรปราการ ประกาศผลสอบ  ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563
61 สมุทรสงคราม ประกาศผลสอบ  ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563
62 สมุทรสาคร ประกาศผลสอบ  ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563
63 สระบุรี ประกาศผลสอบ  ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563
64 สระแก้ว ประกาศผลสอบ  ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563
65 สุพรรณบุรี ประกาศผลสอบ  ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563
66 สิงห์บุรี ประกาศผลสอบ  ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563
67 สุโขทัย ประกาศผลสอบ  ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563 ประกาศแล้ว !!
68 สุราษฎร์ธานี ประกาศผลสอบ  ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563
69 สุรินทร์ ประกาศผลสอบ  ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563
70 หนองคาย ประกาศผลสอบ  ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563
71 หนองบัวลำภู ประกาศผลสอบ  ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563 ประกาศแล้ว !!
72 อ่างทอง ประกาศผลสอบ  ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563
73 อุดรธานี ประกาศผลสอบ  ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563 ประกาศแล้ว !!
74 อุตรดิตถ์ ประกาศผลสอบ  ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563
75 อุทัยธานี ประกาศผลสอบ  ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563 ประกาศแล้ว !!
76 อุบลราชธานี ประกาศผลสอบ  ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563
77 อำนาจเจริญ ประกาศผลสอบ  ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563
78 สำนักงานการศึกษาพิเศษ ประกาศผลสอบ  ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 2563

เขตปกติ

เขตชายแดนภาคใต้


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ >>
กำหนดการสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ พ.ศ. 2563 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2563 ( กรณีมีความจำเป็นและมีเหตุพิเศษ )  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 63,ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ , ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 63, ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ,สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ปี 63,รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ,ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ,ผู้มีสิทธิ์สอบ  ,ครูผู้ช่วย ,กรณีพิเศษ  ปี 63,สอบครู ,สอบครู สพฐ.,สอบกรณีพิเศษ,ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ

**กรุณาตรวจสอบข้อมูล อย่างเป็นทางการจาก กศจ.ที่ท่านสมัครสอบอีกครั้ง

ครูอัพเดตดอทคอมขอขอบคุณที่มา  สพฐ., กศจ.ทั่วประเทศ, สพม. และสพป. ทั่วประเทศ ,สำนักงานการศึกษาพิเศษ