ประกาศ ผลสอบ ธรรมศึกษา 2563 สอบ วันที่ 5 มีนาคม 2564 เช็ก ผลสอบธรรมศึกษา ที่นี่

7863
ประกาศ ผลสอบ ธรรมศึกษา 2563 เช็ก ผลสอบธรรมศึกษา ที่นี่-01
ประกาศ ผลสอบ ธรรมศึกษา 2563 เช็ก ผลสอบธรรมศึกษา ที่นี่-01

ประกาศ ผลสอบ ธรรมศึกษา 2563 สอบ วันที่ 5 มีนาคม 2564 เช็ก ผลสอบธรรมศึกษา ที่นี่

สำนักงานแม่กองธรรม สนามหลวง โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม จึงประกาศให้จัดการสอบธรรมสนามหลวงเฉพาะธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 ส่วนวิธีปฏิบัติในการสอบนั้นให้ถือปฏิบัติตามประกาศสนามหลวงแผนกธรรม เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 โดยอนุโลม

อนึ่ง นักเรียนในสังกัดการศึกษานอกโรงเรียนกศน. นั้นให้เข้าสอบพร้อมกันในครั้งนี้ด้วย ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2564

เพิ่มเพื่อน

สำนักงานแม่กองธรรม สนามหลวง โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม ได้มีกำหนดการ ประกาศ ผลสอบ ธรรมศึกษา 2563 สอบ วันที่ 5 มีนาคม 2564  ปลายเดือน เมษายน 2564

 

โดยซึ่งบัดนี้สำนักงานแม่กองธรรม สนามหลวง โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม  ได้ประกาศ ผลสอบ ธรรมศึกษา 2563 สอบ วันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นที่เรียบร้อย โดยคุณครูสามารถเข้า ดู ประกาศ ผลสอบ ธรรมศึกษา 2563 สอบ วันที่ 5 มีนาคม 2564 เช็ก ผลสอบ ธรรมศึกษา ด้วยการเลือกที่ ภาคต่างๆ และ ดาวน์โหลดไฟล์ บัญชีรายชื่อผู้สอบได้ (ศ.8 / ศ.8) พ.ศ. 2563 ได้เลยค่ะ

เข้าตรวจสอบ ผลสอบ ธรรมศึกษา 2563 สอบ วันที่ 5 มีนาคม 2564 เช็ก ผลสอบธรรมศึกษา คลิกที่นี่

เข้าสู่เว็บไซต์สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูล ประกาศ ผลสอบ ธรรมศึกษา 2563 สอบ วันที่ 5 มีนาคม 2564 เช็ก ผลสอบธรรมศึกษา ที่นี่ จาก สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

สอบธรรมศึกษา 2563 , ประกาศผลสอบ ธรรมศึกษา 2563 , ประกาศผลสอบธรรมศึกษา 2564 ,ผลสอบธรรมศึกษา 2563 , ผลสอบธรรมศึกษา 2564 , ดูผลสอบธรรมศึกษา 2563 , ดูผลสอบธรรมศึกษา 2564 , สอบธรรมศึกษา , สอบธรรมศึกษาชั้นตรี , สอบธรรมศึกษาชั้นโท , ผลสอบธรรมศึกษาชั้นตรี , ผลสอบธรรมศึกษาชั้นโท