ประกาศ ย้ายข้าราชการครู เกณฑ์ย้ายครู ปฏิทินการ ย้ายครู กรณีปกติ ปี พ.ศ. 2564

8848
ประกาศ ย้ายข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา ปฏิทินการ ย้ายครู กรณีปกติ ปี พ.ศ. 2564
ประกาศ ย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ปฏิทินการ ย้ายครู กรณีปกติ ปี พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือเรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีปกติ ปีพศ. 2564
ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต  ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ตามหนังสือที่อ้างถึงก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กำหนดปฏิทินการดำเนินการย้ายในแต่ละปี  รวมทั้งรายละเอียดตัวชี้วัด ในการประเมินตามองค์ประกอบการย้าย
ที่ก.ค.ศ.กำหนด ความแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้วเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ก.ค.ศ. กำหนดจึงกำหนดปฏิทินดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกรณีปกติปี พ.ศ. 2564 และรายละเอียดตัวชี้วัด การประเมินตามองค์ประกอบการย้ายที่ ก.ค.ศ. กำหนดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2

 

ประกาศ ย้ายข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา ปฏิทินการ ย้ายครู กรณีปกติ ปี พ.ศ. 2564
ประกาศ ย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ปฏิทินการ ย้ายครู กรณีปกติ ปี พ.ศ. 2564

 

 

ประกาศ ย้ายข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา ปฏิทินการ ย้ายครู กรณีปกติ ปี พ.ศ. 2564
ประกาศ ย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ปฏิทินการ ย้ายครู กรณีปกติ ปี พ.ศ. 2564

 

 

ประกาศ ย้ายข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา ปฏิทินการ ย้ายครู กรณีปกติ ปี พ.ศ. 2564
ประกาศ ย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ปฏิทินการ ย้ายครู กรณีปกติ ปี พ.ศ. 2564

 

ประกาศ ย้ายข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา ปฏิทินการ ย้ายครู กรณีปกติ ปี พ.ศ. 2564
ประกาศ ย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ปฏิทินการ ย้ายครู กรณีปกติ ปี พ.ศ. 2564

 

ประกาศ ย้ายข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา ปฏิทินการ ย้ายครู กรณีปกติ ปี พ.ศ. 2564
ประกาศ ย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ปฏิทินการ ย้ายครู กรณีปกติ ปี พ.ศ. 2564

 

ประกาศ ย้ายข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา ปฏิทินการ ย้ายครู กรณีปกติ ปี พ.ศ. 2564
ประกาศ ย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ปฏิทินการ ย้ายครู กรณีปกติ ปี พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือราชการทั้งหมด คลิกที่นี่ 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มา ของ ประกาศ ย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ปฏิทินการ ย้ายครู กรณีปกติ ปี พ.ศ. 2564  จาก สพฐ.ค่ะ