ประกาศ รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

2358
ประกาศ รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
ประกาศ รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

ประกาศ รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน. ตำแหน่ง ครูผู้สอน
ด้วยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป
เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเตือ ตำแหน่ง ครูผู้สอน โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร
ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จำนวน ๓ อัตรา อัตราจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่น จำนวน ๑ อัตรา อัตราจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
(๑) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ต้นการศึกษา วิชาเอกภาษาอังกฤษ
(๒) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่น
(๑) จบการศึกษาระตับปริญญาตรี ด้านการศึกษา วิชาเอกภาษาญี่ปุ่นหรือการสอนภาษาญี่ปุ่น
(๒) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
(๓) มีหนังสืรับรองการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ระดับ N๓ หรือสูงกว่า

วัน เวลา สถานที่ยื่นใบสมัคร
ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สามารถขอรับ ใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนองพร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ ๘ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓
ในวันเวลาราชการ ภาคเช้ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์ ชั้น 6 ตึกสวนกุหลาบรำลึก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

 

ประกาศ รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
ประกาศ รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

 

ประกาศ รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
ประกาศ รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม >> โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย