ประกาศ สพฐ.มอบหมายผู้แทน สพฐ.ใน 76 กศจ. ทั่วประเทศ โดยยกเลิกประกาศเดิม เมื่อ 10 ตุลาคม 2562

2409

ประกาศ สพฐ.มอบหมายผู้แทน สพฐ.ใน 76 กศจ. ทั่วประเทศ
โดยยกเลิกประกาศเดิม เมื่อ 10 ตุลาคม 2562

 

สวัสดีครับ  ครูอัพเดตดอทคอม  มีข่าวสาร เกี่ยวกับ ประกาศ สพฐ. เรื่อง  มอบอำนาจผู้แทน  สพฐ. เป็นกรรมการ
ใน ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ( กศจ. ) ทั่วประเทศ  มาแจ้งให้ทราบ ดังนี้ครับ

 

(16 ต.ค.62) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ออกประกาศ เรื่อง การมอบหมายผู้แทน สพฐ.
เป็นกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ( กศจ. ) ทั่วประเทศ มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยยกเลิกประกาศ
ฉบับเดิมที่ได้มอบหมายไปแล้วเมื่อวันที่ 10 ต.ค. 62 ที่ผ่านมา  โดยมีรายชื่อดังประกาศล่างนี้

 

 

ประกาศ สพฐ.มอบหมายผู้แทน สพฐ.ใน กศจ.ทั่วประเทศ โดยยกเลิกประกาศเดิม เมื่อ 10 ตุลาคม 2562
ประกาศ สพฐ.มอบหมายผู้แทน สพฐ.ใน กศจ.ทั่วประเทศ โดยยกเลิกประกาศเดิม เมื่อ 10 ตุลาคม 2562

 

ประกาศ สพฐ.มอบหมายผู้แทน สพฐ.ใน กศจ.ทั่วประเทศ โดยยกเลิกประกาศเดิม เมื่อ 10 ตุลาคม 2562
ประกาศ สพฐ.มอบหมายผู้แทน สพฐ.ใน กศจ.ทั่วประเทศ โดยยกเลิกประกาศเดิม เมื่อ 10 ตุลาคม 2562

 

ประกาศ สพฐ.มอบหมายผู้แทน สพฐ.ใน กศจ.ทั่วประเทศ โดยยกเลิกประกาศเดิม เมื่อ 10 ตุลาคม 2562
ประกาศ สพฐ.มอบหมายผู้แทน สพฐ.ใน กศจ.ทั่วประเทศ โดยยกเลิกประกาศเดิม เมื่อ 10 ตุลาคม 2562

 

ประกาศ สพฐ.มอบหมายผู้แทน สพฐ.ใน กศจ.ทั่วประเทศ โดยยกเลิกประกาศเดิม เมื่อ 10 ตุลาคม 2562
ประกาศ สพฐ.มอบหมายผู้แทน สพฐ.ใน กศจ.ทั่วประเทศ โดยยกเลิกประกาศเดิม เมื่อ 10 ตุลาคม 2562

 

ติดตามอ่านข่าวนี้ที่  https://moe360.blog/2019/10/17

ขอขอบคุณที่มา  ศธ.360 องศา