Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

เช็กที่นี่ !! ประกาศ  16   ข้อกำหนด พรก.ฉุกเฉิน ฉบับที่1  มีผล 26 มีนาคม 2563  เป็นต้นไป

เช็กที่นี่ !! ประกาศ  16   ข้อกำหนด พรก.ฉุกเฉิน ฉบับที่1  มีผล 26 มีนาคม 2563  เป็นต้นไป

Advertisement

เช็กที่นี่ !! ประกาศ  16   ข้อกำหนด พรก.ฉุกเฉิน ฉบับที่1  มีผล 26 มีนาคม 2563  เป็นต้นไป

 

เพิ่มเพื่อน

ประกาศ ข้อกำหนด พรก.ฉุกเฉิน ฉบับที่1  มีเงื่อนไขหลักๆดังนี้

Advertisement

นายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งข้อกำหนด เพื่อบังคับตามมาตรการ9 ของพระราชกำหนด(พ.ร.ก.)การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ฉบับที่1

1.ห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง
2.การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค
3.การปิดช่องทางเข้าในราชอาณาจักร
4.ห้ามกักตุนสินค้า
5.ห้ามการชุมนุม
6.การเสนอข่าว ห้ามเสนอข้อความเท็จ
7.เตรียมรับสถานการณ์
8.มาตรการพึงปฏิบัติ
9.มาตรการการออกนอกราชอาณาจักร
10. มาตรการดูแลความสงบเรียบร้อย
11.มาตรการป้องกันโรค
12.นโยบายยังคงให้เปิดสถานที่ทำการ
13.คำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด
14.คำแนะนำในการจัดกิจกรรมอื่นๆ
15.โทษ สำหรับผู้ฝ่าฝืน
16.การบังคับใช้

ทั้งนี้ตั้งแต่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

 

เช็กที่นี่ !! ประกาศ  16   ข้อกำหนด พรก.ฉุกเฉิน ฉบับที่1  มีผล 26 มีนาคม 2563  เป็นต้นไป
เช็กที่นี่ !! ประกาศ  16   ข้อกำหนด พรก.ฉุกเฉิน ฉบับที่1  มีผล 26 มีนาคม 2563  เป็นต้นไป

 

 

Advertisement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี