ประชาสัมพันธ์ ตารางออกอากาศ การเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับประถม-ม.3 ” ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. – 13 พ.ย. 2563

3172
ประชาสัมพันธ์ ตารางออกอากาศ การเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับประถม มัธยมฯ " ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. - 13 พ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ ตารางออกอากาศ การเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับประถม มัธยมฯ ” ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. – 13 พ.ย. 2563

ประชาสัมพันธ์ ตารางออกอากาศ การเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับประถม – ม.3 ” ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. – 13 พ.ย. 2563

ประชาสัมพันธ์ ตารางออกอากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา   ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 13 พฤศจิกายน 2563 
สามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ www.dltv.ac.th หรือ คลิก Link ได้ที่นี่ค่ะ

ระดับประถมศึกษา
ช่อง 186 DLTV 1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 คลิกทีนี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/43110

ช่อง 187 DLTV 2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 คลิกทีนี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/43099

ช่อง 188 DLTV 3 ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 คลิกทีนี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/43100

ช่อง 189 DLTV 4 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 คลิกทีนี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/43101

ช่อง 190 DLTV 5 ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 คลิกทีนี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/43102

ช่อง 191 DLTV 6 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 คลิกทีนี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/43104

ระดับมัธยมศึกษา 👇🏻
ช่อง 192 DLTV 7 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิกทีนี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/43105

ช่อง 193 DLTV 8 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 คลิกทีนี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/43107

ช่อง 194 DLTV 9 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 คลิกทีนี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/43109

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาข้อมูลจาก มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV