ประชุมทางไกล: เอกสารประชุมทางไกล สพฐ. การเลื่อนเปิดเทอม 1:2564 และการรับนักเรียน

1111
เอกสารประชุมเลื่อนเปิดรร.
เอกสารประชุมเลื่อนเปิดรร.

ประชุมทางไกล: เอกสารประชุมทางไกล สพฐ. การเลื่อนเปิดเทอม 1:2564 และการรับนักเรียน

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และเตรียมการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

เอกสารประกอบการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และเตรียมการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

กำหนดการประชุมทางไกล
เตรียมการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564 และเตรียมการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ (DOC)
อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9

13.30 น. เป็นต้นไป
– ลงทะเบียน
– แนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564 (14 มิถุนายน 2564)
– มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
โดย นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

– ขั้นตอน และมาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และแนวปฏิบัติสำหรับ
สถานศึกษาระหว่างเปิดภาคเรียน (ตามคู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19)
การสำรวจและจัดทำข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดย นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

– การจัดการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน สำหรับสถานศึกษา
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดย นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการจัดสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4
ในแต่ละพื้นที่สถานการณ์ตามข้อกำหนด ศบค. ฉบับที่ 23

– แนวทางการจัดสอบคัดเลือกสำหรับนักเรียน กรณี เป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) หรือที่ต้องทำการกักตัว 14 วัน
โดย ว่าที่ ร.ต. ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่

กำหนดการประชุม

แนวทางการเปิดเรียน 1/2564 

การประเมินตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน

มาตรการและแนวกาคปฏิบัติ ในการจัดสอบคักเลือกนร.ม.1,ม.4

ประกาศ การใช้สถานที่สอบ ม.1,ม.4

ประกาศ การใช้สถานที่สอบ ม.1,ม.4 กทม

ประกาศ การใช้สถานที่สอบ ม.1,ม.4 ผู้ว่าทุกจังหวัด

อีก 1 ช่องทางการดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และเตรียมการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
เอกสารประกอบการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และเตรียมการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด คลิกที่นี่

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณ ข้อมูล เอกสารประกอบการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และเตรียมการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4จาก กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย, ข่าวประชาสัมพันธ์