วันจันทร์, ธันวาคม 11, 2023
Google search engine
หน้าแรกมุมคุณครูประชุมวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2565 ในรูปแบบ Webinar จำนวน 16 EP ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม –...

ประชุมวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2565 ในรูปแบบ Webinar จำนวน 16 EP ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 16 กันยายน 2565 พร้อมรับเกียรติบัตร

Advertisement

ประชุมวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2565 ในรูปแบบ Webinar จำนวน 16 EP ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 16 กันยายน 2565 พร้อมรับเกียรติบัตร

เชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา นักการศึกษา และผู้ที่สนใจ ร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “Learning Back to the Future: Reimagining Thai Education”ในรูปแบบ Webinar จำนวน 16 EP ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 16 กันยายน 2565

ประชุมวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2565 ในรูปแบบ Webinar จำนวน 16 EP ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 16 กันยายน 2565 พร้อมรับเกียรติบัตร

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่นี่

รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) รักษาการเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ขณะนี้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับหน่วยงานด้านการศึกษาทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน กำหนดจัดประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2565 (KSP Webinar 2022) ภายใต้ theme “Learning Back to the Future: Reimagining Thai Education” ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 16 กันยายน 2565 เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด แนวปฏิบัติ หรือองค์ความรู้ทางวิชาการและทางวิชาชีพทางการศึกษา และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีเลขาธิการคุรุสภา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภาฯ เริ่มลงทะเบียนร่วมกิจกรรมฟรี ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป ผ่านทาง Line ID: @kspwebinar2565

วิธีการลงทะเบียน
ตอนนี้ระบบยังไม่เปิดให้ลงทะเบียน แต่เมื่อระบบเปิดวันที่ 19 ส.ค. 2565 เวลา 09.00 น. จะปรากฎปุ่ม “คลิกลงทะเบียน” ตรงแถบเมนู และมีขั้นตอนการลงทะเบียนดังนี้ค่ะ
1. กดที่ปุ่ม “คลิกลงทะเบียน” จะมีแบบฟอร์มให้กรอก
2. กรอกข้อมูลของท่านให้ถูกต้อง
3. กดส่งแบบฟอร์ม

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่นี่

สำหรับการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภาฯ ในปีนี้ จัดประชุมแบบออนไลน์ (Online) โดยใช้วิธีการประชุมสัมมนาออนไลน์ในรูปแบบ Webinar (Web – based – seminar) เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการเสวนา และอภิปราย โดยวิทยากรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาวิชาชีพ และเทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งหมด จำนวน 16 EP รับ EP ละ 5,000 คน ดังนี้

EP. 1 : เร่งเครื่องพัฒนาทักษะอ่าน เขียนผ่านนวัตกรรม

EP. 2 : เมื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเขย่าห้องเรียน

EP. 3 : พลิกโฉมโรงเรียนสุขภาวะ

EP. 4 : การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย

EP. 5 : พลิกโฉมการจัดการเรียนรู้ผ่านนวัตกรรม

EP. 6 : เปิดห้องเรียน เปิดอาชีพแห่งอนาคต

EP. 7 : มุมมองการพัฒนาทักษะชีวิต ช่วง Learning Loss

Advertisement

EP. 8 : จะพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างไร ในยุคการเปลี่ยนแปลงรอบด้าน

EP. 9 : มุมมองการพัฒนา EF ในช่วง Learning Loss

EP. 10 : Learning Back to the Future: Reimagining Thai Education

EP. 11 : มาตรการฟื้นฟูความรู้ถดถอยในเด็ก (Learning Loss)

EP. 12 : ทักษะการเรียนรู้ที่หดหาย ประเด็นท้าทายความสามารถของครู

EP. 13 : หลากหลายนวัตกรรมที่ช่วยลดช่องว่างของห้องเรียนในยุคโควิด

EP. 14 : การจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียน

EP. 15 : อนาคตภาพวิชาชีพครู: ความหวัง ความท้าทาย และความอยู่รอด

EP. 16 : ฟื้นฟูการศึกษาหลังโควิด: สุขภาวะทางอารมณ์ สังคม และปัญญาของผู้เรียน

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่นี่

Advertisement

เปิดรับสมัครเป็นช่วงเวลา สำหรับ EP 1 – EP 4 นี้ เปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป ผ่านทาง Line ID: @kspwebinar2565 และร่วมกิจกรรมอบรมได้ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 16 กันยายน 2565 ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ตามที่คุรุสภากำหนด นับเป็นกิจกรรมการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ โดยเกียรติบัตรที่ได้รับจะแยกตามหัวข้อที่เข้าร่วมประชุม ต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และต้องส่งแบบสอบถามในแต่ละหัวข้อที่เลือกเข้าร่วมประชุม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th และติดตามการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางไลน์ @kspwebinar2565

ขอบคุณเนื้อหาจาก คุรุสภา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม สพฐ.เปิดตัว คลังข้อมูลดิจิทัลครู-บุคลากร ระบบ HRMS.OBEC สพฐ.นำมาใช้จัดเก็บฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระบบวัดแววความสามารถพิเศษออนไลน์ ลิงค์ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments