ประชุมออนไลน์ การเตรียมความพร้อม รับมือวิกฤต สุขภาพจิตโรงเรียน 30 สิงหาคม 2565 เวลา 8.30 น.

1103
ประชุมออนไลน์ การเตรียมความพร้อม รับมือวิกฤต สุขภาพจิตโรงเรียน
ประชุมออนไลน์ การเตรียมความพร้อม รับมือวิกฤต สุขภาพจิตโรงเรียน

ประชุมออนไลน์ การเตรียมความพร้อม รับมือวิกฤต สุขภาพจิตโรงเรียน

advertisement

#สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
ขอเชิญ ผอ.สพท. รอง ผอ.สพท. ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คุณครู นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจ

เข้าร่วมประชุมทางไกล
เรื่อง “การเตรียมความพร้อมรับมือวิกฤตสุขภาพจิตในโรงเรียน : Mental Health Crisis in School Setting“

ในวันอังคาร ที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 8.30 น.

advertisement

พบกับวิทยากร…
1. ดร.อัมพร พินะสา
เลขาธิการ กพฐ.
2. ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช
รองเลขาธิการ กพฐ.
3. แพทย์หญิงดุษฎี จึงศิริกุลวิทย์
ผู้อำนวยการกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
4. แพทย์หญิงวิมลรัตน์ วันเพ็ญ
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

ประชุมออนไลน์ การเตรียมความพร้อม รับมือวิกฤต สุขภาพจิตโรงเรียน 30 สิงหาคม 2565 เวลา 8.30 น.

advertisement

ผ่าน 3 ช่องทาง
ช่องทางที่ 1 www.obectv.tv
ช่องทางที่ 2 www.youtube.com/obectyonline
ช่องทางที่ 3 www.facebook.com/obectyonline

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล ประชุมออนไลน์ การเตรียมความพร้อม รับมือวิกฤต สุขภาพจิตโรงเรียน 30 สิงหาคม 2565 เวลา 8.30 น. จาก วิษณุ ผอ.สวก.