ประชุม กพฐ. ไม่ให้นำรูปเด็กเก่ง มาขึ้นป้ายโชว์หน้าโรงเรียน ประธาน กพฐ. กล่าว

2746
ประชุม กพฐ. เลขาธิการ กพฐ. ไม่ให้นำรูปเด็กเก่ง มาขึ้นป้ายโชว์หน้าโรงเรียน
ประชุม กพฐ. เลขาธิการ กพฐ. ไม่ให้นำรูปเด็กเก่ง มาขึ้นป้ายโชว์หน้าโรงเรียน

ประชุม กพฐ. เลขาธิการ กพฐ. ไม่ให้นำรูปเด็กเก่ง มาขึ้นป้ายโชว์หน้าโรงเรียน

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) โดยมีผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

นายเอกชัย กล่าวภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุม กพฐ. ได้หารือถึงกระบวนการขั้นตอนในการรับนักเรียนที่ได้มีการเลื่อนการสอบไปเป็นวันที่ 6-7 มิถุนายน 2563 เนื่องจากรัฐบาลได้ขยายพ.ร.ก.ฉุกเฉินไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม รวมถึงการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับร่างประกาศกฎกระทรวงในการควบรวม-เลิกสถานศึกษา

ซึ่งต้องมีการปรับให้มีความทันสมัยมากขึ้น และถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อปรับแล้วอะไรที่เป็นอุปสรรคจากระเบียบเก่าก็สามารถแก้ไขให้เข้ากับปัจจุบันได้ ส่วนการขอควบรวมและเลิกสถานศึกษาในวันนี้ ที่ประชุมได้มีการเสนอควบรวม 13 แห่ง และเลิกสถานศึกษา 11 แห่ง

“นอกจากนั้นได้ฝาก เลขาธิการ กพฐ. ในเรื่องของโรงเรียนมัธยมที่มีการแข่งขันสูง ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ไม่ให้นำนักเรียนที่สอบติดมาขึ้นป้ายหน้าโรงเรียนว่าสอบติดคณะที่ไหนบ้าง เพื่อเป็นการเพิ่มชื่อเสียงให้โรงเรียน โดยส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับวิธีการนี้ “  ประธาน กพฐ. กล่าว

ขอขอบคุณที่มาข่าวจาก  ประชาสัมพันธ์ สพฐ.

ข่าวๆอื่นๆที่น่าสนใจ : การเบิกจ่าย เงินวิทยฐานะ เงินตกเบิก สำหรับผู้เลื่อน วิทยฐานะรายใหม่

การปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือน กรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น หรือ สูงขึ้น