ประธาน กพฐ. เสนอ เปิดเทอม นี้ เด็กอนุบาล สามารถกลับไปนอนที่บ้านได้

2647
ประธาน กพฐ. เสนอ เปิดเทอม นี้ เด็กอนุบาล สามารถกลับไปนอนที่บ้านได้
ประธาน กพฐ. เสนอ เปิดเทอม นี้ เด็กอนุบาล สามารถกลับไปนอนที่บ้านได้

ประธาน กพฐ. เสนอ เปิดเทอม นี้ เด็กอนุบาล สามารถกลับไปนอนที่บ้านได้

รศ.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประธาน กพฐ.) กล่าวหลังการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 6/2563  เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563  ถึงการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ที่กำลังมาถึงในวันที่ 1 ก.ค.นี้ว่า

“ในวันนี้ที่ห่วงมากคือ สถานศึกษาจะเปิดก่อนสถานบันเทิง ดังนั้น เราจะต้องมีมาตรการในการป้องกันให้ชัดเจนขึ้น เรามองว่านักเรียนโดยเฉพาะระดับชั้นอนุบาล ที่มีการนอนกลางวันในบางโรงเรียน ถ้าผู้ปกครองสามารถมารับกลับไปนอนที่บ้านได้ ก็จะเป็นวิธีที่ดี จะทำให้จำนวนนักเรียนที่นอนในโรงเรียนลดลง แต่หากผู้ปกครอง พ่อแม่ไม่สะดวกอยากให้มารับตอนเลิกเรียนได้

ส่วนโรงเรียนที่ราบสูง หรือโรงเรียนในเกาะ แก่ง ที่มีหอพักนอนเนื่องจากเด็กไม่สามาารถเดินทางกลับบ้านได้นั้น ที่ประชุมมีความกังวลเรื่องหอพักนอนที่เด็กอาจจะนอนจำนวนมาก จึงมีการเสนอว่า น่าจะเปิดให้เด็กเหล่านั้นได้นอนในห้องเรียนแทนเรือนพักนอนที่แออัด และจากที่เคยนอเรือนพักนอนห้องละ 20 คน ก็ให้ลดเหลือห้องละ 10 คน ที่เหลือก็ให้กระจายไปนอนตามห้องเรียนที่ปรับป็นห้องนอนได้ เพราะเด็กต่างจังหวัดบางคนกลับบ้านไม่ได้ ซึ่งก็เป็นแนวทางหนึ่งในการป้องกันโรคได้

ขณะนี้มีโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนไม่แออัดสามารถเปิดเรียนได้เลย หรือหากโรงเรียนมีความพร้อมก็ทดลองเปิดก่อน 1 ก.ค.ได้ แต่ 1 ก.ค.เปิดเรียนเป็นทางการ เนื่องจากขณะนี้ข้อมูลการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม และจากสถิติผู้ติดเชื้อก็อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุ

ดังนั้น เราจึงไม่กังวลมาก แต่ห่วงกรณีหากมีเด็กรับเชื้อแล้วจะเป็นพาหะไปบ้านและชุมชน และที่กังวลคือโรงเรียนขนาดใหญ่ แต่ สพฐ.ก็กำหนดแนวทางปฏิบัติในการป้องกันให้แล้ว เช่น การเหลื่อมเวลาเรียนในแต่ละระดับชั้น และลดจำนวนนักเรียนต่อห้องลง เพื่อลดความอแออัดภายในโรงเรียน แต่ต้องเรียนให้ครบตามหลักสูตร ซึ่ง ผอ.โรงเรียน ก็ต้องมีความเข้าใจและปฏิบัติตามมาตรการ รวมถึงครูก็ต้องปรับตัวในการเรียนการสอนหากมีการเรียนด้วยระบบไลน์มาผสมผสานและให้ครูดูความสามารถของนักเรียนอย่างไกลชิด” รศ.เอกชัย กล่าว

ขอขอบคุณที่มาเนื้อหา และติดตามอ่านต่อที่    อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา