“ประสาท” แจงเลื่อนคลอดผลวิจัยโอเน็ต

479

“ประสาท” แจงเลื่อนคลอดผลวิจัยโอเน็ต ขั้นตอนประมวลผล
พร้อมแจ้งประธานทปอ.คนใหม่เร่งติดตาม
ก่อนนำมาใช้ปรับองค์ประกอบแอดมิชชั่นปีการศึกษา 2562 .

วันนี้ (28 ธ.ค.) ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(มทส.) ฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า
ตามที่ ทปอ.มอบให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว)
จัดทำวิจัยผลคะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต
เพื่อดูว่าคะแนนโอเน็ตมีผลต่อการสำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือไม่
และในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลาง การรับนิสิต
นักศึกษา หรือแอดมิชชั่น ควรต้องปรับองค์ประกอบในส่วนของโอเน็ตหรือไม่
โดยกำหนดส่งผลในเดือนธันวาคม 2558 นั้น
ขณะนี้ทางทีมวิจัยได้ขอเลื่อนส่งผลการวิจัยดังกล่าวออกไปก่อน
เนื่องจากพบปัญหาอุปสรรคในขั้นตอนการประมวลผลข้อมูล จึงขอเวลาอีกระยะหนึ่ง
เพื่อให้ได้ผลที่ถูกต้องแม่นยำ โดยตนได้ขอให้เร่งดำเนินการ
และสรุปผลให้แล้วเสร็จก่อนเดือนพฤษภาคม 2559
เพราะหากต้องมีการปรับใหญ่องค์ประกอบแอดมิชชั่น
ก็จะต้องประกาศให้นักเรียนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 ปี
เพื่อให้เด็กได้เตรียมตัวและจะได้ไม่ต้องเป็นกังวล

” ผมได้มอบให้ ศ.นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (มม.)
ในฐานะประธาน ทปอ.คนใหม่ ติดตามเรื่องนี้แล้ว
เพราะผลวิจัยจะเป็นส่วนสำคัญที่นำมาใช้พิจารณาปรับองค์ประกอบแอดมิชชั่น
ซึ่งการจะปรับอะไรนั้นต้องมีข้อมูลที่ครบถ้วน
ดังนั้นจึงต้องรอดูผลวิจัยก่อน และเมื่อได้ผลวิจัยออกมาแล้ว
จะต้องนำเข้าหารือในที่ประชุม ทปอ. อีกครั้ง
เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่าจะปรับองค์ประกอบแอดมิชชั่นในส่วนใดบ้าง
ก่อนที่จะประกาศให้เด็กทราบต่อไป
ทั้งนี้การปรับองค์ประกอบดังกล่าวน่าจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2562 ”
ศ.ดร.ประสาท กล่าว.“

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2558 เวลา 10:18 น