ประโยชน์ของการเรียนภาษาอังกฤษ กระตุ้นพลังสมอง 5 ข้อ

1013

ประชากรกว่า 7 พันล้านคนได้กระจายอยู่หลายพื้นที่ทั่วโลก
เป็นที่มาของวัฒนธรรมที่แตกต่าง
ซึ่งต้องอาศัยการสื่อสารด้วยภาษาที่ต่างไปจึงจะช่วยลดช่องว่างของประชากรโลก
ได้ และจากที่ผู้คนกว่า 360 ล้านคนนั้นใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ภาษาดังกล่าวได้ถูกยอมรับให้เป็นภาษาที่สอง
ซึ่งนอกจากจะช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างง่ายดายขึ้น
ภาษาอังกฤษยังช่วยเพิ่มพลังสมองให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ดังประโยชน์ที่ได้รับ 5 ข้อต่อไปนี้

1.เพิ่มความสามารถทางการสื่อสาร
แน่นอนว่าข้อแรกจะเป็นอะไรไปไมได้นอกจากเพิ่มขีดความสามารถในการสื่อสารกับ
ผู้คนต่างวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นภาษาใดก็ตาม
และการเรียนรู้ภาษาที่หลากหลายนั้น
เพิ่มประสาทสัมผัสส่วนหูให้ไวต่อการรับรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
อีกทั้งการสื่อสารจะช่วยเพิ่มความเข้าใจต่อโลกที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

2.กระตุ้นโครงสร้างสมอง ย้อนไปก่อนปี 2009 นั้น
มีความเชื่อกันอย่างกว้างขวางว่า
การเปลี่ยนแปลงการทำงานของสมองจะเกิดขึ้นได้เมื่อเกิดการเรียนรู้ภาษาใหม่
โดยการศึกษาจากคณะกรรมาธิการยุโรปที่เรียกว่า “Contribution of
Multilingualism to Creativity” แสดงให้เห็นว่า
การเปลี่ยนนั้นเกิดขึ้นได้แม้จะอยู่ในขั้นตอนแรกของการเรียนรู้
และการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง จะช่วยเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสมอง
ทำให้เซลล์ประสาทนั้นมีความแข็งแรงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เพราะเมื่อใดที่เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่
จะช่วยให้จิตใจเกิดกิจกรรมเคลื่อนไหว
ซึ่งเป็นการกระตุ้นสมองที่เกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัย

3. การเรียนรู้ภาษาที่สองช่วยเพิ่มความจำ
การเรียนรู้ภาษานั้นช่วยเพิ่มความสามารถในการกักเก็บข้อมูลที่อยู่ในความทรง
จำระยะสั้น ซึ่งผู้ที่พูดได้มากกว่า 1 ภาษานั้น
จะมีโครงสร้างการทำงานของหน่วยความจำที่ดีกว่า
เพราะว่าสมองสามารถจดจำข้อมูลได้เป็นเวลานาน
ตามกระบวนการคิดที่ได้ใช้งานอยู่เป็นประจำ

4. การเรียนภาษาที่สองเพิ่มความคล่องตัวทางจิตใจ
การเรียนรู้ภาษานั้นก็เหมือนกับการวิ่งหรือการออกกำลังกายของตัวอักษร
ซึ่งช่วยให้การเดินทางของจิตยังคงเคลื่อนไหวและเปิดรับ
ทำให้เกิดการเข้าถึงทางความคิดที่แตกต่างกันได้ง่ายขึ้น

5. การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
จะช่วยเพิ่มความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษจะเพิ่มทักษะการคิดเชิงนามธรรม
สร้างแนวความคิดและความสามารถในการแยกแยะ
รวมถึงเพิ่มความสามารถในความคิดสร้างสรรค์
เนื่องจากการเรียนรู้ภาษาใหม่นั้น จะต้องอาศัยการจัดระเบียบและสมาธิ
ซึ่งจะประสบความสำเร็จได้ด้วยการจัดการสิ่งกีดขวาง
และเพิ่มความสามารถในการทำงานที่หลากหลาย
รวมถึงเติมเต็มศักยภาพให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 

ที่มาภาพประกอบ: http://asiancorrespondent.com/134569/the-brain-boosting-benefits-of-learning-english-as-a-second-lan… แปลและเรียบเรียงบทความโดย CopyRight:มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ www.kosol.org

ที่มา : http://www.kusol.org/article/detail/id/8076