วันจันทร์, ธันวาคม 11, 2023
Google search engine
หน้าแรกการเงินค่าแรงขั้นต่ำ 2566 กำหนดอัตราปรับค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่มในอัตราวันละ 8 - 22 บาท เริ่ม วันที่ 1 ตุลาคม 2565...

ค่าแรงขั้นต่ำ 2566 กำหนดอัตราปรับค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่มในอัตราวันละ 8 – 22 บาท เริ่ม วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

Advertisement

ปรับขึ้นค่าแรง 2566 ค่าแรงขั้นต่ำ 2566 กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2565 ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่มในอัตราวันละ 8 - 22 บาท วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 1 กันยายน 2565 เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลใช้บังคับต่อไป
ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่มในอัตราวันละ 8 – 22 บาท เป็นอัตราวันละ 328 – 354 บาท โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 (ค่าแรงขั้นต่ำ 2566) เป็นต้นไป และให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 10)ฯ โดยอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2565 จำแนกเป็น 9 อัตรา ดังนี้
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2565

ลำดับ อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
(บาทต่อวัน)
จำนวน
(จังหวัด)
จังหวัด
1 354 3 ชลบุรี ภูเก็ต และระยอง
2 353 6 กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
3 345 1 ฉะเชิงเทรา
4 343 1 พระนครศรีอยุธยา
5 340 14 กระบี่ ขอนแก่น เชียงใหม่ ตราด นครราชสีมา ปราจีนบุรี พังงา ลพบุรี สงขลา สระบุรี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี หนองคาย และอุบลราชธานี
6 338 6 กาฬสินธุ์ จันทบุรี นครนายก มุกดาหาร สกลนคร
และสมุทรสงคราม
7 335 19 กาญจนบุรี ชัยนาท นครพนม นครสวรรค์ บึงกาฬ บุรีรัมย์
ประจวบคีรีขันธ์ พะเยา พัทลุง เพชรบุรี พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สระแก้ว สุรินทร์ อ่างทอง และอุตรดิตถ์
8 332 22 กำแพงเพชร ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย ตรัง ตาก นครศรีธรรมราช พิจิตร แพร่ มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ระนอง ราชบุรี ลำปาง ลำพูน ศรีสะเกษ สตูล สิงห์บุรี สุโขทัย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ และอุทัยธานี
9 328 5 นราธิวาส น่าน ปัตตานี ยะลา และอุดรธานี

 

ปรับขึ้นค่าแรง 2566 ค่าแรงขั้นต่ำ 2566 กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2565 ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่มในอัตราวันละ 8 - 22 บาท วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ การพิจารณากำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2565 ของคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 อยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาคและรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย ซึ่งผลการพิจารณาเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกฝ่าย เพื่อให้นายจ้างสามารถประกอบธุรกิจอยู่ได้ และลูกจ้างสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นสุข โดยเชื่อมั่นว่าจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ หรือมีผลทำให้ราคาสินค้าและอัตราเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นจนส่งผลกระทบต่อภาวะการครองชีพของประชาชนโดยทั่วไป

Advertisement

มีข้อเสนอเพื่อลดผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในส่วนของค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ ดังนี้
1. ควรมีมาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการที่ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) เพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้า เช่น การยกเว้น/ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล หรือกองทุนเงินกู้สำหรับผู้ประกอบการเพื่อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
2. กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง ควรปรับราคากลางงานก่อสร้าง ให้สอดคล้องกับราคาวัสดุก่อสร้างและอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่เพิ่มขึ้น

รายละเอียดการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ หรือค่าแรงขั้นต่ำ ปี 2565-2566 เพิ่มเติม คลิกที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก รัฐบาลไทย

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม การจัดสรรอัตราจ้าง ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สพฐ. แจ้งจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Advertisement

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments