ปรับประเมินรอบสี่เป็นแบบออนไลน์

862

„วันนี้(27พ.ค.)ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ
ในฐานะกรรมการในคณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินภายนอก กล่าวว่า
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (ปีงบประมาณ 2558-2563)
ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
จะเลื่อนออกไปจากเดิมที่กำหนดในเดือนตุลาคม 2558 เป็นเดือนเมษายน 2559
และจะเป็นการประเมินในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งคณะทำงานจะมีเวลาอีกประมาณ 9
เดือนในการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ให้สอดคล้องกับสภาพและปัญหาของโรงเรียนกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งจากข้อมูลของ
สมศ.พบว่า มีโรงเรียนประมาณ 30% ที่ไม่ผ่านการประเมินอย่างสม่ำเสมอ
ดังนั้นจะใช้ข้อมูลของ สมศ. เป็นตัวชี้เป้าว่า
ต้องไปพัฒนาโรงเรียนกลุ่มนี้ด้านใดได้บ้าง

“การรื้อระบบการประเมินคุณภาพภายนอก คงจะทำให้ครูเฮ
เพราะที่ผ่านมามีเสียงบ่นจากครูมาตลอดว่า
การประเมินที่ผ่านมาสร้างภาระอย่างมาก
นอกจากนี้เชื่อว่าจะช่วยประหยัดงบประมาณในการส่งผู้ประเมินลงพื้นที่ประเมิน
โรงเรียนได้ด้วย”ดร.อมรวิชช์กล่าว

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า
การปรับปรุงระบบการประเมินคุณภาพภายนอกดังกล่าว
จะลดภาระการประเมินของสถานศึกษาลงได้
เพราะที่ผ่านมามีข้อร้องเรียนจากโรงเรียนและสถานศึกษาเสมอ ว่า
ต้องใช้เวลาในการเตรียมเอกสารมาก อีกทั้งผู้ประเมินมีมาตรฐานไม่เท่ากัน
ดังนั้นวิธีการประเมินโดยระบบออนไลน์จะช่วยลดภาระเรื่องเอกสาร
งานธุรการลงได้ เพราะใช้การส่งข้อมูลแบบออนไลน์ ไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ของ
สมศ.เข้าไปประเมินที่โรงเรียน และจะเป็นการประเมินโดยสมัครใจ
ใครมีปัญหาก็จะได้รับความช่วยเหลือ
ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ผู้เกี่ยวข้องน่าจะยินดี
อย่างไรก็ตามการประเมินคุณภาพยังมีความจำเป็น แต่ต้องปรับรูปแบบให้เหมาะสม
และไม่เป็นภาระของโรงเรียน “