Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ปลด”ชินภัทร-ไกร”ออกจากราชการ

Advertisement

ปลด”ชินภัทร-ไกร”ออกจากราชการ

เพิ่มเพื่อน


อกพ.สพฐ.มีมติปลด “ชินภัทร-ไกร”ออกจากราชการ
เหตุละเว้นปฎิบัติหน้าที่อย่างชัดเจน เผาทำลายข้อสอบ ครูผู้ช่วย ว 12
“ดาว์พงษ์”ชี้เป็นตราบาปในชีวิตราชการ

Advertisement

Advertisement


    วันนี้(21 เม.ย.) พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รมว.ศึกษาธิการ(ศธ.)เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการ
พลเรือน(อ.ก.พ.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ทำหน้าที่แทน
อ.ก.พ.กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพิจารณาโทษทางวินัย ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน
อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) และนายไกร เกษทัน
อดีตผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) สพฐ.
กรณีการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็น หรือ มีเหตุพิเศษ ว12 ว่า
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงที่นายอภิ
ชาติจีระวุฒิ อดีตที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเสนอให้ลงโทษ
ดร.ชินภัทร และ นายไกร โดยปลดออกจากราชการ
เนื่องจากไม่ปฎิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของทาง
ราชการ รวมถึงมติของคณะรัฐมนตรี (ครม.) นโยบายของรัฐบาล
และไม่ปฎิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ
อย่างร้ายแรงตามมาตรา 82 (2) ประกอบมาตรา 85 (7) แห่ง
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

    “กรณีของดร.ชินภัทร ที่ประชุมเห็นว่า ไม่พบหลักฐานการทุจริต
แต่เป็นเรื่องการละเว้นปฎิบัติหน้าที่จนทำให้ราชการได้รับความเสียหาย เช่น
ได้รับรายงานว่ามีส่อทุจริตการสอบครูผู้ช่วยแต่กลับไม่มีคำสั่งระงับการสอบ
รวมถึงภายหลังเมื่อทราบว่าเกิดการทุจริตขึ้นกลับรีบเร่งให้มีการทำลายข้อสอบ
ทันที
ทั้งที่ตามระเบียบของราชการมีห้วงเวลากำหนดไว้ให้เก็บข้อสอบไว้ก่อนเป็นระยะ
เวลา 2 ปี และยิ่งในกรณีเกิดการทุจริตเช่นนี้ยิ่งต้องเก็บรักษาข้อสอบไว้
เพื่อทำการตรวจสอบไม่ใช่เผาทำลาย ดังนั้น
แม้จะไม่มีหลักฐานที่พบว่าดร.ชินภัทรได้กระทำการทุจริต
แต่ก็ถือว่าได้ละเว้นปฎิบัติหน้าที่อย่างชัดเจน
ที่ประชุมจึงมีโทษแค่ให้ปลดออก จากราชการ ซึ่งจะทำให้
ดร.ชินภัทรยังคงได้รับสิทธิประโยชน์จากทางการาชการเหมือนเดิม
แต่ผมมองว่าแม้จะมีมติแค่ให้ปลดออกจากราชการ
แต่ก็เหมือนเป็นตราบาปในชีวิตราชการ ซึ่งถ้าเป็นผมก็คงรับไม่ได้อย่างแน่นอน
และหลังมีคำสั่งปลดออกแล้วดร.ชินภัทรและนายไกรสามารถอุทธรณ์คำสั่งได้ภายใน
30 วัน อย่างไรก็ตามยืนยันว่าที่ประชุมไม่มีอคติในการลงมติ
เพราะไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

    ด้าน ดร.ชินภัทร กล่าวว่า ตนยังไม่ทราบมติดังกล่าว
แต่ยืนยันว่าที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
ส่วนจะยื่นอุทธรณ์หรือไม่นั้นขอดูรายละเอียดก่อน.“

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันพฤหัสที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 17:00 น.

You might also like