Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

Advertisement

เมื่อวีนที่ 28 พ.ค. 2562 ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ ส่วนเลขา“คุรุสภา” เลื่อนไปก่อนเหตุมีคนร้องสรรหาไม่เป็นธรรม

ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) และประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การค้า ของสกสค. และช่วงบ่ายเวลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา

เพิ่มเพื่อน

ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 3 ชุด มีวาระพิจารณาวาระเดียวคือ สรรหาผู้เหมาะสมดำรงตำแหน่ง เลขาธิการ สกสค. เลขาธิการ คุรุสภา และผู้อำนวยการองค์การค้า ของ สกสค.โดยบริเวณประตูหน้าห้องประชุมติดป้ายข้อความว่า “กำลังประชุมเรื่องลับ” ไว้ด้วย

ซึ่งหลังจากการประชุมทั้งสามคณะ ปลัด ศธ.ได้เดินออกจากห้องประชุม ไม่ยอมแถลงผลการคัดเลือกซึ่งก่อนหน้าได้แจ้งว่าจะแถลงการคัดเลือกทั้งสามคณะในช่วงบ่าย โดยได้แจ้งว่า มีภารกิจไปต่างจังหวัดด่วน ทั้งรีบเดินทางไปขึ้นเครื่อง

โดย แหล่งข่าว ได้แจ้งว่า ตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค. ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเหลือเพียง 1 คนแล้ว แต่เนื่องจากอยู่ในชั้นความลับที่ต้องมีการเสนอให้นายสมคิด พิจารณาก่อน ดังนั้นจึงยังไม่มีการประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการ

ในช่วงที่มีการลงคะแนนเสียงเลือกเลขาธิการ สกสค.กันนั้น ได้มีการทักท้วงในเรื่องการลงคะแนนเสียง

ซึ่งกรรมการบางส่วนเห็นว่าการลงคะแนนเสียงในส่วนของนายการุณ น่าจะมีการใช้สิทธิ์ที่ซ้ำซ้อน
เพราะนายการุณได้มอบหมายให้นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัด ศธ.ลงคะแนนแทนในตำแหน่งปลัด ศธ.หนึ่งครั้ง ขณะที่นายการุณ เองยังไปใช้สิทธิ์ในตำแหน่งของ รมว.ศธ.อีกหนึ่งครั้ง และเมื่อมีคะแนนเสียงเท่ากัน 4 ต่อ 4

นายการุณยังใช้สิทธิ์การเป็นประธานที่ประชุมตัดสินอีกครั้ง จึงถือว่านายการุณ ใช้สิทธิ์ในการลงคะแนนในครั้งนี้ถึง 3 ครั้ง อย่างไรก็ตาม คาดว่าการใช้สิทธิ์ของนายการุณ ครั้งนี้มีความเป็นไปได้สูงที่อาจจะเกิดการฟ้องร้องเกิดขึ้นตามมาหรืออาจจะมีการร้องเรียนเรื่องนี้ไปยัง นายสมคิด เพื่อขอให้มีการยกเลิกการแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ไว้ก่อนแน่นอน

ในส่วนตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา นั้น ในการประชุมไม่มีการเปิดซองเพื่อพิจารณาเนื่องจาก ปลัด ศธ. แจ้งในที่ประชุมว่า มีผู้ร้องเรียนกระบวนการสรรหากับนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน รมว.ศึกษาธิการ ว่า กระบวนการสรรหาไม่เป็นไปตามกฎหมาย

นายสมคิด จึงได้สั่งให้ชะลอและให้พิจารณาใหม่ให้รอบคอบและรายงาน นายสมคิด โดยตรง ดังนั้นการเลือกเลขาธิการคุรุสภา จึงต้องเลื่อนออกไป

Advertisement

คำสั่งแต่งตั้ง ผอ.องค์การค้า

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดศธ. ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

แต่งตั้ง นายอดุลย์ บุสสา ให้ดำรงตำแหน่ง

ผู้อำนวยการองค์การค้า ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคคลากรทางการศึกษา

แต่งตั้งให้นายณรงค์ แผ้วพลสง ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สกสค.

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
ได้แก่

นายณรงค์ แผ้วพลสงค์

ขอบคุณที่มา : อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษาAdvertisement

You might also like