ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

912

เมื่อวีนที่ 28 พ.ค. 2562 ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ ส่วนเลขา“คุรุสภา” เลื่อนไปก่อนเหตุมีคนร้องสรรหาไม่เป็นธรรม

advertisement

ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) และประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การค้า ของสกสค. และช่วงบ่ายเวลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา

ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 3 ชุด มีวาระพิจารณาวาระเดียวคือ สรรหาผู้เหมาะสมดำรงตำแหน่ง เลขาธิการ สกสค. เลขาธิการ คุรุสภา และผู้อำนวยการองค์การค้า ของ สกสค.โดยบริเวณประตูหน้าห้องประชุมติดป้ายข้อความว่า “กำลังประชุมเรื่องลับ” ไว้ด้วย

ซึ่งหลังจากการประชุมทั้งสามคณะ ปลัด ศธ.ได้เดินออกจากห้องประชุม ไม่ยอมแถลงผลการคัดเลือกซึ่งก่อนหน้าได้แจ้งว่าจะแถลงการคัดเลือกทั้งสามคณะในช่วงบ่าย โดยได้แจ้งว่า มีภารกิจไปต่างจังหวัดด่วน ทั้งรีบเดินทางไปขึ้นเครื่อง

โดย แหล่งข่าว ได้แจ้งว่า ตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค. ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเหลือเพียง 1 คนแล้ว แต่เนื่องจากอยู่ในชั้นความลับที่ต้องมีการเสนอให้นายสมคิด พิจารณาก่อน ดังนั้นจึงยังไม่มีการประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการ

ในช่วงที่มีการลงคะแนนเสียงเลือกเลขาธิการ สกสค.กันนั้น ได้มีการทักท้วงในเรื่องการลงคะแนนเสียง

ซึ่งกรรมการบางส่วนเห็นว่าการลงคะแนนเสียงในส่วนของนายการุณ น่าจะมีการใช้สิทธิ์ที่ซ้ำซ้อน
เพราะนายการุณได้มอบหมายให้นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัด ศธ.ลงคะแนนแทนในตำแหน่งปลัด ศธ.หนึ่งครั้ง ขณะที่นายการุณ เองยังไปใช้สิทธิ์ในตำแหน่งของ รมว.ศธ.อีกหนึ่งครั้ง และเมื่อมีคะแนนเสียงเท่ากัน 4 ต่อ 4

นายการุณยังใช้สิทธิ์การเป็นประธานที่ประชุมตัดสินอีกครั้ง จึงถือว่านายการุณ ใช้สิทธิ์ในการลงคะแนนในครั้งนี้ถึง 3 ครั้ง อย่างไรก็ตาม คาดว่าการใช้สิทธิ์ของนายการุณ ครั้งนี้มีความเป็นไปได้สูงที่อาจจะเกิดการฟ้องร้องเกิดขึ้นตามมาหรืออาจจะมีการร้องเรียนเรื่องนี้ไปยัง นายสมคิด เพื่อขอให้มีการยกเลิกการแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ไว้ก่อนแน่นอน

ในส่วนตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา นั้น ในการประชุมไม่มีการเปิดซองเพื่อพิจารณาเนื่องจาก ปลัด ศธ. แจ้งในที่ประชุมว่า มีผู้ร้องเรียนกระบวนการสรรหากับนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน รมว.ศึกษาธิการ ว่า กระบวนการสรรหาไม่เป็นไปตามกฎหมาย

นายสมคิด จึงได้สั่งให้ชะลอและให้พิจารณาใหม่ให้รอบคอบและรายงาน นายสมคิด โดยตรง ดังนั้นการเลือกเลขาธิการคุรุสภา จึงต้องเลื่อนออกไป

คำสั่งแต่งตั้ง ผอ.องค์การค้า

advertisement

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดศธ. ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

แต่งตั้ง นายอดุลย์ บุสสา ให้ดำรงตำแหน่ง

ผู้อำนวยการองค์การค้า ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคคลากรทางการศึกษา

แต่งตั้งให้นายณรงค์ แผ้วพลสง ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สกสค.

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

advertisement

ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
ได้แก่

นายณรงค์ แผ้วพลสงค์

ขอบคุณที่มา : อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา