ปลัด ศธ.วอนครูอย่ากลัว !!! รบเร้าฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปด้วยกัน

1218
ปลัด ศธ.วอนครูอย่ากลัว !!! รบเร้าฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปด้วยกัน
ปลัด ศธ.วอนครูอย่ากลัว !!! รบเร้าฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปด้วยกัน

ปลัด ศธ.วอนครูอย่ากลัว !!! รบเร้าฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปด้วยกัน

advertisement

ปลัด ศธ.วอนครูอย่ากลัว !!! รบเร้าฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปด้วยกัน เมื่อวันที่ 19 พ.ค. ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 จากเดิมเปิดในวันที่ 1 มิ.ย.เป็นวันที่ 14 มิ.ย.นั้น

ขอชี้แจงให้ทุกคนรับทราบให้ชัดเจนอีกครั้งว่าการเลื่อนเปิดภาคเรียนออกไปอีกเป็นการเลื่อนพร้อมกันในโรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งหากมีโรงเรียนหรือสถานศึกษาใดในพื้นที่ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือ พื้นที่สีแดง และพื้นที่ควบคุม หรือ พื้นที่สีส้ม ประสงค์จะดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. เป็นต้นไปก็ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาแห่งนั้น ดำเนินการประเมินความพร้อมตามระบบ Thai Stop COVID Plus ของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ที่มี 44 ข้อโดยต้องผ่านทุกข้อ และต้องเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่ออนุญาตให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาแห่งนั้นสามารถจัดการเรียนการสอนได้ก่อนวันที่ 14 มิ.ย. ส่วนระยะเวลา 14 วันที่เลื่อนออกไปจะเพียงพอหรือไม่นั้น ศธ.คงไม่สามารถตอบได้ แต่ขณะนี้สถานการณ์การของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ยังมีการระบาดหนักอยู่ ซึ่งก็พยายามออกแบบการเรียนการสอนให้หลากหลายและเหมาะสมต่อสถานการณ์มากที่สุด

advertisement

ปลัด ศธ. กล่าวอีกว่า นอกจากนี้การเลื่อนเปิดภาคเรียนออกไปอีกก็ถือเป็นการเร่งระดมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้ฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้ามารับการฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นภายในโรงเรียน สำหรับครูบางคนยังกังวล หรือยังไม่มั่นใจกับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในครั้งนี้นั้น อย่าได้กังวล โดยตนและผู้บริหาร ศธ.ก็จะร่วมฉีดวัคซีนที่รัฐบาลจัดสรรมาให้เช่นกัน ส่วนที่มีหลายฝ่ายอยากให้นักเรียนได้รับการฉีดวัคซีนด้วยนั้น ต้องขอชี้แจงว่าวัคซีนโควิดได้มีการทดลองใช้เฉพาะกับกลุ่มอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ยังไม่มีการทดลองในกลุ่มผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

#At_HeaR #ข่าวจริงเข้าหู #กระทรวงศึกษาธิการ #เลื่อนการเปิดภาคเรียน #ฉีดวัคซีนโควิด19

advertisement

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก At_HeaR