Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ปักหมุดรอ!! รวมลิงก์ประกาศรับสมัคร สอบครูผู้ช่วย ปี 2561 ทั้งหมด 75 แห่ง คลิกที่นี่!!

Advertisement

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561

 

 

ในโอกาสนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอจัดทำลิงก์ประกาศรับสมัคร สอบครูผู้ช่วย ปี 2561 ทั้งหมด 75 แห่ง ดังนี้ครับ

 

 

 

ลำดับ ศึกษาธิการจังหวัด ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561
1 กรุงเทพมหานคร ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561แล้ว
2 กระบี่ ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561แล้ว
3 กาญจนบุรี

ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561แล้ว

4 กาฬสินธุ์ ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561แล้ว
5 กำแพงเพชร ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561แล้ว
6 ขอนแก่น ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561แล้ว
7 จันทบุรี ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561แล้ว
8 ฉะเชิงเทรา ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561แล้ว
9 ชลบุรี

ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561แล้ว

10 ชัยนาท ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561แล้ว
11 ชัยภูมิ ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561แล้ว
12 ชุมพร ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561แล้ว
13 เชียงราย ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561แล้ว
14 เชียงใหม่ ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561แล้ว
15 ตรัง ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561แล้ว
16 ตราด ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561แล้ว
17 ตาก ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561แล้ว
18 นครนายก ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561แล้ว
19 นครปฐม ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561แล้ว
20 นครพนม ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561แล้ว
21 นครราชสีมา ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561แล้ว
22 นครศรีธรรมราช

ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561แล้ว

23 นครสวรรค์ ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561แล้ว
24 นนทบุรี ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561แล้ว
25 นราธิวาส ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561แล้ว
26 น่าน ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561แล้ว
27 บุรีรัมย์ ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561แล้ว
28 บึงกาฬ ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561แล้ว
29 ปทุมธานี

ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561แล้ว

30 ประจวบคีรีขันธ์ ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561แล้ว
31 ปราจีนบุรี ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561แล้ว
32 ปัตตานี ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561แล้ว
33 พระนครศรีอยุธยา ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561 แล้ว
34 พังงา ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561แล้ว
35 พัทลุง ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561แล้ว
36 พิจิตร ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561แล้ว
37 พิษณุโลก ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561แล้ว
38 เพชรบุรี ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561แล้ว
39 เพชรบูรณ์

ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561แล้ว

40 แพร่ ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561แล้ว
41 พะเยา ไม่เปิดสอบ
42 ภูเก็ต ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561แล้ว
43 มหาสารคาม

ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561แล้ว

44 แม่ฮ่องสอน ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561 แล้ว
45 มุกดาหาร ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561แล้ว
46 ยะลา ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561แล้ว
47 ยโสธร ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561แล้ว
48 ร้อยเอ็ด ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561แล้ว
49 ระนอง ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561แล้ว
50 ระยอง ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561แล้ว
51 ราชบุรี ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561 แล้ว
52 ลพบุรี ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561แล้ว
53 ลำปาง ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561แล้ว
54 ลำพูน ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561แล้ว
55 เลย ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561แล้ว
56 ศรีสะเกษ

ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561แล้ว

57 สกลนคร ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561แล้ว
58 สงขลา ไม่เปิดสอบ
59 สตูล ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561แล้ว
60 สมุทรปราการ ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561แล้ว
61 สมุทรสงคราม ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561แล้ว
62 สมุทรสาคร ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561แล้ว
63 สระบุรี ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561 แล้ว
64 สระแก้ว ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561แล้ว
65 สุพรรณบุรี ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561แล้ว
66 สิงห์บุรี ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561แล้ว
67 สุโขทัย ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561แล้ว
68 สุราษฎร์ธานี ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561แล้ว
69 สุรินทร์ ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561แล้ว
70 หนองคาย ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561แล้ว
71 หนองบัวลำภู

ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561แล้ว

72 อ่างทอง ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561แล้ว
73 อุดรธานี ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561แล้ว
74 อุตรดิตถ์ ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561แล้ว
75 อุทัยธานี ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561แล้ว
76 อุบลราชธานี

ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561แล้ว

77 อำนาจเจริญ ไม่เปิดสอบ
78 สำนักงานการศึกษาพิเศษ ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561แล้ว

 

 

 


You might also like