Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ปักหมุดรอ!! เช็คที่นี่!! ตำแหน่งว่าง สำหรับ เขียนย้ายครู สังกัด สพฐ. ปี 2562

Advertisement

สวัสดีครับทุกท่านสืบเนื่องจากสพฐ.ได้กำหนดปฏิทินการย้ายครูปี พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว โดยให้คุณครูสามารถยื่นคำร้องขอย้ายได้ตั้งแต่วันที่ 9-29 มกราคม 2562 รวม 15 วันทำการ

เพิ่มเพื่อน

ดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่านทางเว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมจึงได้จัดทำรวบรวม ตำแหน่งว่าง สำหรับ เขียนย้ายครู สังกัด สพฐ. ปี 2562 ถ้าท่านใดมีข้อมูลตำแหน่งว่างในการย้ายคุณครู ของสำนักงานเขตฯใด โปรดแจ้งข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ที่ต้องการข้อมูลในการเขียนย้าย ได้ที่ >>

Advertisement

facebook Fanpage >> https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/

facebook >> https://www.facebook.com/krooupdate

Advertisement

Line >> @krooupdate

email >> krooupdate @ gmail.com

ขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาส่งข้อมูลผลการย้ายคุณครู นะครับ ^______________^

รายชื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562 (รอบเดือนกันยายน 2561)
สพป.กรุงเทพมหานคร
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.นนทบุรี เขต 1
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.นนทบุรี เขต 2
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.ปทุมธานี เขต 1
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.ปทุมธานี เขต 2
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.อ่างทอง
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.ลพบุรี เขต 1
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.ลพบุรี เขต 2
สพป.สิงห์บุรี
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.ชัยนาท
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.สระบุรี เขต 1
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.สระบุรี เขต 2
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.ชลบุรี เขต 1
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.ชลบุรี เขต 2
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.ชลบุรี เขต 3
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.ระยอง เขต 1
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.ระยอง เขต 2
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.จันทบุรี เขต 1
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.จันทบุรี เขต 2
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.ตราด
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.นครนายก
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.สระแก้ว เขต 1
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.สระแก้ว เขต 2
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.นครราชสีมา เขต 1
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.นครราชสีมา เขต 2
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.นครราชสีมา เขต 3
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.นครราชสีมา เขต 4
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.นครราชสีมา เขต 5
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.นครราชสีมา เขต 6
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.นครราชสีมา เขต 7
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.สุรินทร์ เขต 1
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.สุรินทร์ เขต 2
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.สุรินทร์ เขต 3
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.ยโสธร เขต 1
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.ยโสธร เขต 2
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.อำนาจเจริญ
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.บึงกาฬ
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
สพป.ขอนแก่น เขต 1
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.ขอนแก่น เขต 2
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.ขอนแก่น เขต 3
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.ขอนแก่น เขต 4
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.ขอนแก่น เขต 5
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.อุดรธานี เขต 1
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.อุดรธานี เขต 2
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.อุดรธานี เขต 3
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.อุดรธานี เขต 4
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.เลย เขต 1
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.เลย เขต 2
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.เลย เขต 3
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.หนองคาย เขต 1
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.หนองคาย เขต 2
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.มหาสารคาม เขต 1
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.มหาสารคาม เขต 2
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.มหาสารคาม เขต 3
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.สกลนคร เขต 1
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.สกลนคร เขต 2
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.สกลนคร เขต 3
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.นครพนม เขต 1
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.นครพนม เขต 2
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.มุกดาหาร
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.ลำพูน เขต 1
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.ลำพูน เขต 2
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.ลำปาง เขต 1
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.ลำปาง เขต 2
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.ลำปาง เขต 3
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.แพร่ เขต 1
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.แพร่ เขต 2
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.น่าน เขต 1
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.น่าน เขต 2
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.พะเยา เขต 1
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.พะเยา เขต 2
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.เชียงราย เขต 1
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.เชียงราย เขต 2
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.เชียงราย เขต 3
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.เชียงราย เขต 4
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.อุทัยธานี เขต 1
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.อุทัยธานี เขต 2
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.ตาก เขต 1
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.ตาก เขต 2
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.สุโขทัย เขต 1
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.สุโขทัย เขต 2
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.พิษณุโลก เขต 1
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.พิษณุโลก เขต 2
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.พิษณุโลก เขต 3
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.พิจิตร เขต 1
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.พิจิตร เขต 2
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.ราชบุรี เขต 1
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.ราชบุรี เขต 2
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.นครปฐม เขต 1
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.นครปฐม เขต 2
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.สมุทรสาคร
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.สมุทรสงคราม
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.เพชรบุรี เขต 1
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.เพชรบุรี เขต 2
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.กระบี่
สพป.พังงา
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.ภูเก็ต
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.ระนอง
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.ชุมพร เขต 1
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.ชุมพร เขต 2
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.สงขลา เขต 1
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.สงขลา เขต 2
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.สงขลา เขต 3
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.สตูล
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.ตรัง เขต 1
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.ตรัง เขต 2
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.พัทลุง เขต 1
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.พัทลุง เขต 2
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.ปัตตานี เขต 1
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.ปัตตานี เขต 2
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.ปัตตานี เขต 3
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.ยะลา เขต 1
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.ยะลา เขต 2
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.ยะลา เขต 3
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.นราธิวาส เขต 1
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.นราธิวาส เขต 2
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพป.นราธิวาส เขต 3
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพม.เขต 1(กทม.)
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพม.เขต 2(กทม.)
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี)
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง)
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562 ลพบุรี
สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว)
สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี)
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562 (สุพรรณบุรี)
สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร)
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร)
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)
สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง)
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา)
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล)
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด)
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562 (ชลบุรี)
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562 (ระยอง)
สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู)
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพม.เขต 20(อุดรธานี)
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพม.เขต 21(หนองคาย)
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร)
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพม.เขต 23(สกลนคร)
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพม.เขต 25(ขอนแก่น)
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพม.เขต 26(มหาสารคาม)
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด)
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562 (ศรีสะเกษ)
สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ)
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562 (อุบล)
สพม.เขต 30(ชัยภูมิ)
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพม.เขต 31(นครราชสีมา)
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพม.เขต 32(บุรีรัมย์)
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพม.เขต 33(สุรินทร์)
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน)
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา)
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพม.เขต 37(แพร่-น่าน)
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก)
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์)
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร)
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562
สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี)
ประกาศตำแหน่งว่างสำหรับย้ายครู สพฐ. 2562

You might also like