ปิ๊งเปิดมหาลัยผลิตครูเฉพาะด้าน

460

รมว.ศธ.สนับสนุนเปิด
มหาวิทยาลัยผลิตครูเฉพาะด้าน แก้ปัญหาครูบางสาขาขาดแคลน
เผยมีเอกชนขอเปิดมหาวิทยาลัย สอนเฉพาะภาษาอังกฤษอย่างเดียวมาแล้ว
แต่ยังติดขัดข้อกฎหมายใบอนุญาตครู เตรียมหารือ สกอ.หาทางแก้อุปสรรค

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.)
กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ
นี้มีนักวิชาการภาคเอกชนเสนอขอตั้งมหาวิทยาลัยที่ผลิตครูภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ
ซึ่งเมื่อเรียนจบแล้วก็จะมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้
เพื่อแก้ปัญหาการผลิตครูภาษาอังกฤษไม่ทัน
แต่เหตุที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะยังติดข้อกฎหมายบางประการ
ซึ่งตนคิดว่าข้อเสนอนี้น่าสนใจและจะรับไปดูว่าเรื่องดังกล่าวติดข้อกฎหมายใด
ตรงไหน และจะหารือกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
หาแนวทางในเรื่องนี้
และนี่ถือเป็นความร่วมมือในการส่งเสริมการศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชน

“ผมคิดว่าคนเป็นครูไม่จำเป็นจะต้องจบครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์อย่างเดียว
ครูสามารถจบจากสาขาใดก็ได้ แต่ก็ต้องมีการรับรองความสามารถ
รวมถึงมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ซึ่งจะต้องมีการแก้ปัญหาเรื่องใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของครูด้วย
และผมก็ได้ให้นโยบายไปว่าต้องแบ่งเป็นกลุ่มให้ชัด
เพื่อที่จะตอบได้ว่าจะให้ใบอนุญาตกับกลุ่มใด เพราะอะไร
เนื่องจากเรามีคนที่เก่งเฉพาะด้านต่างๆ จำนวนมาก เช่น ช่างสิบหมู่ เป็นต้น
และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้
แต่ติดที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพจึงไม่สามารถเป็นครูได้
ดังนั้นเราจึงจำเป็นจะต้องเร่งแก้ปัญหาตรงนี้” รมว.ศธ.กล่าว

ด้าน นพ.สรนิต ศิลธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (รองเลขาฯ
กกอ.) กล่าวว่า
การที่จะเปิดมหาลัยวิทยาลัยเอกชนจะต้องมีหลักเกณฑ์ขั้นพื้นฐาน เช่น
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่าเปิดเพื่ออะไร จำนวนที่ดินที่ใช้ปลูกสร้าง
ทุนสำรอง มีข้อมูลศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้
รวมถึงต้องได้ผ่านการเห็นชอบจาก สกอ.ด้วย
สำหรับกรณีที่จะเปิดเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะด้านนั้นคงต้องยึดหลักเกณฑ์ดัง
กล่าวเช่นกัน และคิดว่าคงไม่คุ้มค่าที่จะลงทุน อย่างไรตาม
ขณะนี้มีสถาบันอุดมศึกษาของไทยที่เปิดสอนคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์อยู่แล้ว
จำนวนหนึ่ง ซึ่งสามารถพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะด้านมากขึ้นได้.

 

ที่มา ไทยโพสต์ วันที่ 13 มกราคม 2559
http://www.thaipost.net/?q=ปิ๊งเปิดมหาลัยผลิตครูเฉพาะด้าน