ปูพรมตรวจสุขภาพจิตนักเรียนทั่วประเทศ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังประชุมถึง ระบบการดูแลนักเรียนและครูด้าน Mental Health ในสถานศึกษา

555

ปูพรมตรวจสุขภาพจิตนักเรียนทั่วประเทศ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังประชุมถึง ระบบการดูแลนักเรียนและครูด้าน Mental Health ในสถานศึกษา

ปูพรมตรวจสุขภาพจิตนักเรียนทั่วประเทศ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังประชุมถึง “ระบบการดูแลนักเรียนและครูด้าน Mental Health ในสถานศึกษา
ปูพรมตรวจสุขภาพจิตนักเรียนทั่วประเทศ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังประชุมถึง ระบบการดูแลนักเรียนและครูด้าน Mental Health ในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 19 ส.ค. น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังประชุมถึง ระบบการดูแลนักเรียนและครูด้าน Mental Health ในสถานศึกษา โดยมี นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย และผู้บริหารระดับสูง ศธ.เข้าร่วมการประชุม ว่า ศธ.ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยเป็นวาระเร่งด่วน เพื่อให้โรงเรียนเป็นบ้านหลังที่สองของเด็ก โดยเฉพาะหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 สภาพจิตใจของเด็กและครู ซึ่งที่ผ่านมาจะเห็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับความเครียดของเด็กจำนวนมาก ตนจึงได้ตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยด้านการศึกษาและสาธารณสุขมาดูในเรื่องความปลอดภัยของเด็กในทุกมิติ โดยได้ลงไปให้พื้นที่ทำแผน โมเดลคัดกรองเด็กว่าอยู่ที่ไหนกันบ้าง โดยแยกเป็นกลุ่ม ๆ กลุ่มสีแดง สีเหลือง หรือสีเขียว เพื่อเชื่อมโยงกับสาธารณสุขจังหวัดได้เข้าไปดูแลเด็ก และจะมีการทำงานร่วมกับหน่วยงานหลักของ ศธ.

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า เราจะมีแพลตฟอร์ม School Health Hero ที่เป็นระบบคอยคัดกรอง ดูแลช่วยเหลือนักเรียน สามารถเชื่อมโยงข้อมูล รวมถึงแยกเด็กเป็นกลุ่มได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งจะมีแผนเผชิญเหตุและผู้ให้คำปรึกษาเพื่อดูแลเด็ก โดยทั้ง ศธ. และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จะมีการปูพรมเพื่อประเมินคัดกรองเด็กพร้อมกันทั้งประเทศ โดยเน้นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีตัวเลขค่อนข้างสูง โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพื้นที่ชายขอบ ซึ่งเป็นกลุ่มเปาะบาง

ด้าน นพ.สราวุฒิ กล่าวว่า สำหรับบุคลากรที่จะลงพื้นที่ไปปฏิบัติงานนั้น จะเป็นความร่วมมือของทั้ง ศธ. และสธ. ซึ่งมีเพียงพอ โดยนโยบายของ รมว.ศธ. ต้องการให้ทำทั้งระบบพร้อมกันทุกสังกัด โดยเฉพาะกลุ่มชายขอบ และเปราะบาง ที่ต้องเร่งดำเนินการ.

ขอบคุณเนื้อหาจาก At HeaR

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม การพิจารณาระยะเวลาการปฏิบัติงาน ศึกษานิเทศก์ เพื่อเป็นคุณสมบัติในการยื่นคําร้องขอย้ายกรณีปกติ กรณีมีระยะเวลาการปฏิบัติงานในหน่วยงานการศึกษาปัจจุบันไม่ครบ 12 เดือน

เอกสารกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) สำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา