ผลการประชุม บอร์ด กพฐ.  โรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีนักเรียนไม่แออัด สามารถเปิดเรียนได้เลย ก่อน 1 ก.ค.

2287
ผลการประชุม บอร์ด กพฐ. เมื่อ 12 มิ.ย.63 โรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีนักเรียนไม่แออัด สามารถเปิดเรียนได้เลย ก่อน 1 ก.ค.
ผลการประชุม บอร์ด กพฐ. เมื่อ 12 มิ.ย.63 โรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีนักเรียนไม่แออัด สามารถเปิดเรียนได้เลย ก่อน 1 ก.ค.

ผลการประชุม บอร์ด กพฐ.  โรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีนักเรียนไม่แออัด สามารถเปิดเรียนได้เลย ก่อน 1 ก.ค.

รศ.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประธาน กพฐ.) กล่าวหลังการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 6/2563  เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563  ถึงการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ที่กำลังมาถึงในวันที่ 1 ก.ค.นี้ว่า

“ในวันนี้ที่ห่วงมากคือ สถานศึกษาจะเปิดก่อนสถานบันเทิง ดังนั้น เราจะต้องมีมาตรการในการป้องกันให้ชัดเจนขึ้น เรามองว่านักเรียนโดยเฉพาะระดับชั้นอนุบาล ที่มีการนอนกลางวันในบางโรงเรียน ถ้าผู้ปกครองสามารถมารับกลับไปนอนที่บ้านได้ ก็จะเป็นวิธีที่ดี จะทำให้จำนวนนักเรียนที่นอนในโรงเรียนลดลง แต่หากผู้ปกครอง พ่อแม่ไม่สะดวกอยากให้มารับตอนเลิกเรียนได้

ส่วนโรงเรียนที่ราบสูง หรือโรงเรียนในเกาะ แก่ง ที่มีหอพักนอนเนื่องจากเด็กไม่สามาารถเดินทางกลับบ้านได้นั้น ที่ประชุมมีความกังวลเรื่องหอพักนอนที่เด็กอาจจะนอนจำนวนมาก จึงมีการเสนอว่า น่าจะเปิดให้เด็กเหล่านั้นได้นอนในห้องเรียนแทนเรือนพักนอนที่แออัด และจากที่เคยนอเรือนพักนอนห้องละ 20 คน ก็ให้ลดเหลือห้องละ 10 คน ที่เหลือก็ให้กระจายไปนอนตามห้องเรียนที่ปรับป็นห้องนอนได้ เพราะเด็กต่างจังหวัดบางคนกลับบ้านไม่ได้ ซึ่งก็เป็นแนวทางหนึ่งในการป้องกันโรคได้

ขณะนี้มีโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนไม่แออัดสามารถเปิดเรียนได้เลย หรือหากโรงเรียนมีความพร้อมก็ทดลองเปิดก่อน 1 ก.ค.ได้ แต่ 1 ก.ค.เปิดเรียนเป็นทางการ เนื่องจากขณะนี้ข้อมูลการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม และจากสถิติผู้ติดเชื้อก็อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุ

ดังนั้น เราจึงไม่กังวลมาก แต่ห่วงกรณีหากมีเด็กรับเชื้อแล้วจะเป็นพาหะไปบ้านและชุมชน และที่กังวลคือโรงเรียนขนาดใหญ่ แต่ สพฐ.ก็กำหนดแนวทางปฏิบัติในการป้องกันให้แล้ว เช่น การเหลื่อมเวลาเรียนในแต่ละระดับชั้น และลดจำนวนนักเรียนต่อห้องลง เพื่อลดความอแออัดภายในโรงเรียน แต่ต้องเรียนให้ครบตามหลักสูตร ซึ่ง ผอ.โรงเรียน ก็ต้องมีความเข้าใจและปฏิบัติตามมาตรการ รวมถึงครูก็ต้องปรับตัวในการเรียนการสอนหากมีการเรียนด้วยระบบไลน์มาผสมผสานและให้ครูดูความสามารถของนักเรียนอย่างไกลชิด” รศ.เอกชัย กล่าว

ขอขอบคุณที่มาเนื้อหา และติดตามอ่านต่อที่    อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา