วันอาทิตย์, กันยายน 24, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาผลการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 3/2565 ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู

ผลการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 3/2565 ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู

Advertisement

 

ผลการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 3/2565 ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู

คุรุสภาประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 3/2565 จำนวน 1,707 คน

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 3/2565 คลิกที่นี่

ผลการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 3/2565 ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู

ตามที่คุรุสภาได้กำหนดให้มีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู นั้น

Advertisement

บัดนี้ คณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ในการประชุม ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 และและครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 และคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุม ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 ได้มีมติรับรองและเห็นชอบผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 3/2565 เรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินผลฯ ดังกล่าว จำนวน 1,707 คน

สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินฯ สามารถใช้ผลการทดสอบและประเมินฯ ประกอบการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับคุรุสภาต่อไปได้ และหากปรากฏภายหลังว่า ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินฯ ผู้ใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2565 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 หรือผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะฯ ไม่ถูกต้อง คณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบฯ สามารถยกเลิกผลการทดสอบและประเมินฯ ของผู้นั้นได้ และการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการคุรุสภาถือเป็นที่สิ้นสุด

ขอบคุณเนื้อหาจาก คุรุสภา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ผลงานวิจัยในชั้นเรียน ที่ได้รับการคัดสรรรางวัล ผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจําปี 2565 ระดับประเทศ

ครูภาษาไทยดีเด่น 2565 คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2565

Advertisement

 

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments

X