คุณครูรู้ยัง!! ผลการย้ายครู สพฐ. รอบ 2 2562 อาจเลื่อนออกไปอีก 1 เดือน ถ้ากศจ.ชุดเดิมกลั่นกรองการย้ายหลัง 11 ต.ค. 62 และจะถือว่าเป็นโมฆะ!!

2477

คุณครูรู้ยัง!! ผลการย้ายครู สพฐ. รอบ 2 2562 อาจเลื่อนออกไปอีก 1 เดือน ถ้ากลั่นกรองการย้ายหลัง 11 ต.ค. 62 และจะถือว่าเป็นโมฆะ!! เพราะให้กศจ.ชุดเดิมยุติการปฏิบัติหน้าที่ และให้ กศจ. ชุดใหม่ปฏิบัติหน้าที่แทน

advertisement

คุณครูรู้ยัง!! ผลการย้ายครู สพฐ. รอบ 2 2562 อาจเลื่อนออกไปอีก 1 เดือน ถ้ากลั่นกรองการย้ายหลัง 11 ต.ค. 62 และจะถือว่าเป็นโฆษะ!!กศจ.ชุดเดิมยุติการปฏิบัติหน้าที่
คุณครูรู้ยัง!! ผลการย้ายครู สพฐ. รอบ 2 2562 อาจเลื่อนออกไปอีก 1 เดือน ถ้ากลั่นกรองการย้ายหลัง 11 ต.ค. 62 และจะถือว่าเป็นโมฆะ!!กศจ.ชุดเดิมยุติการปฏิบัติหน้าที่

นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตนได้ลงนามในคำสั่ง ศธ.02137/17556 ไปถึงศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ให้คณะกรรมการ กศจ.ชุดเดิมยุติการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันนี้(11 ต.ค.) และให้ คณะกรรมการ กศจ.ชุดใหม่ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 12 ต.ค.62 เป็นต้นไป

“เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ กศจ.ชุดใหม่แล้ว ครูและผู้บริหารอาจจะมีความกังวลว่า กศจ.จะพิจารณาไม่ทันตามปฏิทินของ สพฐ.ที่กำหนดว่าให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม เรื่องนี้ขอให้ไม่ต้องเป็นกังวล เพราะได้มีการขออนุมัติ ก.ค.ศ.ให้ขยายเวลาการปฏิบัติตามกำหนดการเดิม ออกไป 1 เดือนแล้ว เนื่องจากมีข้อติดขัดที่การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(อกศจ.)ต้องเป็นไปด้วยความล่าช้า เพราะแต่ละจังหวัดส่งชื่อมาไม่พร้อมกัน จึงทำให้การย้ายอาจไม่เป็นไปตามปฏิทินของ สพฐ. อย่างไรก็ตามหาก อกศจ.จังหวัดใดมีการพิจารณาย้ายหรือกลั่นกรองรายชื่อเรียบร้อยก่อนวันที่ 11 ต.ค.62 ก็ถือว่าผลการดำเนินการนั้นถูกต้องสมบูรณ์ สามารถส่งรายชื่อให้ กศจ.ชุดใหม่พิจารณาอนุมัติได้ตามขั้นตอน แต่หากเป็นการดำเนินการในวันที่ 11 ต.ค.62 เป็นต้นไปถือว่าผลการดำเนินการนั้นเป็นโมฆะ”นายประเสริฐกล่าว

advertisement

ผลการย้ายครู สพฐ. รอบ 2 2562 อาจเลื่อนออกไปอีก 1 เดือน ถ้ากลั่นกรองการย้ายหลัง 11 ต.ค. 62 ผลการย้ายครู สพฐ. รอบ 2 2562 อาจเลื่อนออกไปอีก 1 เดือน
ผลการย้ายครู สพฐ.รอบ 2 2562 อาจเลื่อนออกไปอีก 1 เดือน ถ้ากลั่นกรองการย้ายหลัง 11 ต.ค. 62 ผลการย้ายครูสพฐ.รอบ 2 2562 อาจเลื่อนออกไปอีก 1 เดือน
ผลการย้ายครู สพฐ. รอบ 2 2562 อาจเลื่อนออกไปอีก 1 เดือน ถ้ากลั่นกรองการย้ายหลัง 11 ต.ค. 62 ผลการย้ายครู สพฐ. รอบ 2 2562 อาจเลื่อนออกไปอีก 1 เดือน
ผลการย้ายครูสพฐ.รอบ 2 2562 อาจเลื่อนออกไปอีก 1 เดือน ถ้ากลั่นกรองการย้ายหลัง 11 ต.ค. 62 ผลการย้ายครูสพฐ. รอบ 2 2562 อาจเลื่อนออกไปอีก 1 เดือน

 

advertisement

ขอบคุณที่มาของข่าวจาก เฟซบุ๊กคุณดารารัตน์ เกิดผล

อ่านเรื่องราวอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ : ครูอัพเดตดอทคอม