ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ

7645
งานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ
ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ

(สพป.) ณ จังหวัดสุโขทัย ระหว่าง วันที่ 21 – 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

 

 

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ

                        (สพม.)ณ จังหวัดสุโขทัย ระหว่าง วันที่ 21 – 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

 

 

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ

การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเฉพาะความพิการ)

20 ธ.ค. 2562 สถานที่จัดการแข่งขันโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลก
กลุ่มโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 4 กิจกรรมหลัก 8 กิจกรรมย่อย

ณ จังหวัดสุโขทัย

ระหว่าง วันที่ 17 – 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

 

 

 

ผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน

ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ(ภาคเหนือ) การศึกษาพิเศษ (ศูนย์การศึกษาพิเศษ)

ณ จังหวัดสุโขทัย

วันที่ ุ19-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562