Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคใต้

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคใต้

Advertisement

งานศิลปหัตถกรรมภาคใต้
งานศิลปหัตถกรรมภาคใต้
เพิ่มเพื่อน

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคใต้

Advertisement

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคใต้

(สพป.) ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 – 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

 

 

 

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคใต้

(สพม.) ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 – 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

Advertisement

 

 

 

 

 

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคใต้

การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเฉพาะความพิการ)

ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 – 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

 

 

 

 

 

ผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน

ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ(ภาคใต้) การศึกษาพิเศษ (ศูนย์การศึกษาพิเศษ)

ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 – 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563