ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคใต้

6854
งานศิลปหัตถกรรมภาคใต้
งานศิลปหัตถกรรมภาคใต้

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคใต้

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคใต้

(สพป.) ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 – 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

 

 

 

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคใต้

(สพม.) ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 – 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

 

 

 

 

 

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคใต้

การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเฉพาะความพิการ)

ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 – 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

 

 

 

 

 

ผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน

ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ(ภาคใต้) การศึกษาพิเศษ (ศูนย์การศึกษาพิเศษ)

ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 – 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563