ผลคะแนน O-NET 2566 ท่านสามารถดู คะแนนโอเน็ต ปีการศึกษา 2565 โดยสามารถเช็คผลสอบ O-NET ได้ทั้ง ป.6 ม.3 ม.6 โดยการเช็คคะแนน onet รายบุคคล รายโรงเรียนได้ที่นี่

971

ผลคะแนน O-NET 2566 ท่านสามารถดู คะแนนโอเน็ต ปีการศึกษา 2565 ผลสอบ O-NET ป.6 ม.3 ม.6 รายบุคคล รายโรงเรียนได้ที่นี่

ผลคะแนน O-NET 2566 ท่านสามารถดู คะแนนโอเน็ต ปีการศึกษา 2565 โดยสามารถเช็คผลสอบ O-NET ได้ทั้ง ป.6 ม.3 ม.6 โดยการเช็คคะแนน onet รายบุคคล รายโรงเรียนได้ที่นี่ และจะ ประกาศผลสอบโอเน็ต 66 ดังรายละเอียดด้านล่างนี้

advertisement

ผลคะแนน O-NET 2566 ท่านสามารถดู คะแนนโอเน็ต ปีการศึกษา 2565 โดยสามารถเช็คผลสอบ O-NET ได้ทั้ง ป.6 ม.3 ม.6 โดยการเช็คคะแนน onet รายบุคคล รายโรงเรียนได้ที่นี่
ผลคะแนน O-NET 2566 ท่านสามารถดู คะแนนโอเน็ต ปีการศึกษา 2565 โดยสามารถเช็คผลสอบ O-NET ได้ทั้ง ป.6 ม.3 ม.6 โดยการเช็คคะแนน onet รายบุคคล รายโรงเรียนได้ที่นี่

ผลคะแนน O-NET 2566 ท่านสามารถดู คะแนนโอเน็ต ปีการศึกษา 2565 โดยสามารถเช็คผลสอบ O-NET ได้ทั้ง ป.6 ม.3 ม.6 โดยการเช็คคะแนน onet รายบุคคล รายโรงเรียนได้ที่นี่ และจะ ประกาศผลสอบโอเน็ต 66 ดังรายละเอียดด้านล่างนี้

เช็คผลคะแนน O-NET 2566 รายบุคคล คะแนนโอเน็ต ปีการศึกษา 2565 เช็คคะแนนรายบุคคล คลิกลิงก์นี้ครับผลคะแนน O-NET 2566

http://www.newonetresult.niets.or.th/Individualweb/notice/frEnquireStudentGraphScore.aspx

เช็คผลคะแนน O-NET 2566 คะแนนโอเน็ต ปีการศึกษา 2565 เช็คคะแนนรายโรงเรียน คลิกลิงก์นี้ครับผลคะแนน O-NET 2566

http://www.newonetresult.niets.or.th/AnnouncementWeb/Login.aspx

advertisement

  • ผลคะแนนสอบ o-net ปีการศึกษา 2565 ป.6 จะประกาศผลสอบโอเน็ต วันที่ 29 มี.ค. 2566
  • ผลคะแนนสอบ o-net ปีการศึกษา 2565 ม.3 จะประกาศผลสอบโอเน็ต วันที่ 30 มี.ค. 2566
  • ผลคะแนนสอบ o-net ปีการศึกษา 2565 ม.6 จะประกาศผลสอบโอเน็ต วันที่ 31 มี.ค. 2566

วิธีดูเช็คผลคะแนน O-NET 2566 รายบุคคล คะแนนโอเน็ต ปีการศึกษา 2565 ป.6 ม.3 ม.6 รายบุคคล http://www.newonetresult.niets.or.th/Individualweb/notice/frEnquireStudentGraphScore.aspx

เมื่อเข้าลิงก์ดูรายบุคคล คะแนนโอเน็ต ปีการศึกษา 2565 ป.6 ม.3 ม.6 รายบุคคล ให้กรอกรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผลคะแนน O-NET 2566 ท่านสามารถดู คะแนนโอเน็ต ปีการศึกษา 2565 โดยสามารถเช็คผลสอบ O-NET ได้ทั้ง ป.6 ม.3 ม.6 โดยการเช็คคะแนน onet รายบุคคล รายโรงเรียนได้ที่นี่
ผลคะแนน O-NET 2566 ท่านสามารถดู คะแนนโอเน็ต ปีการศึกษา 2565 โดยสามารถเช็คผลสอบ O-NET ได้ทั้ง ป.6 ม.3 ม.6 โดยการเช็คคะแนน onet รายบุคคล รายโรงเรียนได้ที่นี่
  1. ปีการศึกษา (ปีการศึกษาที่สอบ นั่นคือ 2565)
  2. ระดับชั้น (เลือกระดับชั้น ป.6 ม.3 ม.6)
  3. กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  4. รหัสป้องกันที่แสดง (กรอกตามที่เห็นทั้งตัวพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ เช่น ZUC96 ดังรูป)

ขอบคุณที่มาจาก : สทศ.

advertisement

เรื่องราวที่น่าสนใจ กำหนดการสอบโอเน็ต ปฏิทินสอบ O-NET 2565 ป.6 ม.3 และม.6 ปี การศึกษา 2565 สอบ ก.พ. 2566 ตารางสอบโอเน็ต เช็กที่นี่

ผลสอบโอเน็ต ป.6 2566 ปีการศึกษา 2565 จะประกาศผลสอบโอเน็ต วันที่ 29 มี.ค. 2566

ผลสอบโอเน็ต ม.3 2566 ปีการศึกษา 2565 จะ ประกาศผลสอบโอเน็ต วันที่ 30 มี.ค. 2566