ผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจำปี 2565 ระดับภูมิภาค คุรุสภา ประกาศผลการคัดสรรรางวัล ผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจำปี 2565

962

ผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจำปี 2565 ระดับภูมิภาค คุรุสภา ประกาศผลการคัดสรรรางวัล ผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจำปี 2565

ผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจำปี 2565 ระดับภูมิภาค คุรุสภา ประกาศผลการคัดสรรรางวัล ผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจำปี 2565
ผล งานวิจัยของคุรุสภา ประจำปี 2565 ระดับภูมิภาค คุรุสภา ประกาศผลการคัดสรรรางวัล ผลงานวิจัย ของคุรุสภา ประจำปี 2565

ประกาศผลการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัย ของคุรุสภา” ประจำปี 2565 “ระดับภูมิภาค” จำนวน 38 รางวัล

ผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจำปี 2565 ระดับภูมิภาค คุรุสภา ประกาศผลการคัดสรรรางวัล ผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจำปี 2565
ผลงานวิจัย ของคุรุสภา ประจำปี 2565 ระดับภูมิภาค คุรุสภา ประกาศผลการคัดสรรรางวัล ผลงานวิจัย ของคุรุสภา ประจำปี 2565

ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับรางวัล คลิกที่นี่

ตามที่ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2565 นั้น บัดนี้การคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัย ของคุรุสภา” ประจำปี 2565 “ระดับภูมิภาค” ได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอประกาศผล การคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัย ของคุรุสภา” ประจำปี 2565 “ระดับภูมิภาค” ประกอบด้วย รางวัลผลงานวิจัย “ระดับดีเด่น” จำนวน 1 รางวัล “ระดับดี” จำนวน 10 รางวัล และ “ระดับชมเชย” จำนวน27 รางวัล รวมจำนวน 38 รางวัล

ผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจำปี 2565 ระดับภูมิภาค คุรุสภา ประกาศผลการคัดสรรรางวัล ผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจำปี 2565
ผลงานวิจัย ของคุรุสภา ประจำปี 2565 ระดับภูมิภาค คุรุสภา ประกาศผลการคัดสรรรางวัล ผลงาน วิจัยของคุรุสภา ประจำปี 2565

ทั้งนี้ หากผู้ประสงค์จะคัดค้านการประกาศรายชื่อบุคคลใดตามประกาศข้างต้น ให้ยื่นคำคัดค้านต่อสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยจัดทำเป็นหนังสือระบุเหตุผลการคัดค้านให้ชัดเจน ภายใน 10 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ประกาศ

ขอบคุณเนื้อหาจาก คุรุสภา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม สกสค.หาช่องเพิ่มสิทธิประโยชน์สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. หวังดึงครูรุ่นใหม่ สมัครสมาชิก

รับชม สาระน่ารู้ – ไขข้อข้องใจ “สนามสอบ และระเบียบการสอบ” ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วันอังคาร ที่ 28 มิ.ย. 65 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป