ผลจากคำพิพากษาของ ศาลปกครอง  ให้ กระทรวงศึกษาธิการ หลัง หักเงินเดือน แล้ว ต้องมี เงินคงเหลือ ร้อยละ 30  หลายเขต เริ่มแล้ว อย่างจริงจัง!

4847

ผลจากคำพิพากษาของ ศาลปกครอง  ให้ กระทรวงศึกษาธิการ
หลัง หักเงินเดือน แล้ว ต้องมี เงินคงเหลือ ร้อยละ 30
หลายเขต เริ่มแล้ว อย่างจริงจัง!

สวัสดีครับ  ครูอัพเดตดอทคอม   มีความเคลื่อนไหวในการดำเนินการ  ตามคำพิพากษาของ ศาลปกครอง  ให้ กระทรวงศึกษา ฯ ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเรื่อง  การ หักเงินเดือน ฯ โดยจะต้องมีเงินคงเหลือเข้าบัญชีหลังจากหักหนี้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 ของรายรับ  และนโยบายเกี่ยวกับการแก้ปัญหาหนี้ครู  มาฝากครับ  โดยมีแฟนเพจ
ท่านหนึ่ง  ส่งไลน์ส่วนตัวถึง  แอดมิน   เพื่อสอบถามข้อมูล  โดยขอสงวนนาม ระบุข้อความว่า

“แจ้งประชาสัมพันธ์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ตามที่ศาลปกครองได้พิพากษาให้
กระทรวงศึกษาฯต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเรื่องการหักเงินเดือนฯ โดยจะต้องมีเงิน
คงเหลือเข้าบัญชีหลังจากหักหนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของรายรับ โดยเขต ..จะเริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2562 จะมีผลกระทบหลายประการ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านต้องรับทราบทั้งที่เป็นผู้กู้และผู้ค้ำประกันเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาตามมา ดังนี้

1. เงินเดือนเหลือเข้าบัญชีไม่น้อยกว่า 30% ของรายรับ ผู้ที่มีหนี้เกินจะถูกถอดหนี้ออกและมีหน้าที่
ไปชำระเพิ่มเติมเอง (รายละเอียดจะแจ้งในสลิป)

2. รายที่ประสงค์จะกู้เงินใหม่ทุกประเภท จะต้องให้สถาบันการเงินรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะต้องจ่ายเงินงวดเดือนละเท่าไหร่ เพราะการเงินเขต จะนำมาคำนวณเงินเดือนคงเหลือ หากเงินเดือนเหลือไม่ถึง 30% การเงินเขตจะไม่เซ็นต์ยินยอมใน  หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน

 

ผลจากคำพิพากษาของ ศาลปกครอง  ให้ กระทรวงศึกษาธิการ หลัง หักเงินเดือน แล้ว ต้องมี เงินคงเหลือ ร้อยละ 30  หลายเขต เริ่มแล้ว อย่างจริงจัง!
ผลจากคำพิพากษาของ ศาลปกครอง  ให้ กระทรวงศึกษาธิการ หลัง หักเงินเดือน แล้ว ต้องมี เงินคงเหลือ ร้อยละ 30  หลายเขต เริ่มแล้ว อย่างจริงจัง!

 

จากข้อมูล  แสดงให้เห็นว่า  หลายเขตมีมาตรการ  ในการนำเนินการ ตามที่ศาลปกครองได้พิพากษาให้ กระทรวงศึกษาฯต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเรื่องการหักเงินเดือนฯ โดยจะต้องมีเงินคงเหลือเข้าบัญชีหลังจาก
หักหนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของรายรับ  เพื่อเป็นค่าครองชีพ  (ตามที่เคยนำเสนอข่าวก่อนหน้านี้แล้วครับ)

แอดมิน  มองว่า  มีทั้งข้อดีและข้อเสียกับคุณครูบางท่าน  หรือหลายๆท่านเลยทีเดียว  ครับ   แล้วคุณครูมีความคิดเห็น
เป็นอย่างไรกันบ้าง    ท่านสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ เพจ  ครูอัพเดตดอทคอม