ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2564 กศจ.สุโขทัย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2564 สอบ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565

1239

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2564 กศจ.สุโขทัย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2564 สอบ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศผลสอบ ภาค ก ภาค ข ครูผู้ช่วย 64 กศจ.สุโขทัย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2564 สอบ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2564 กศจ.สุโขทัย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2564 สอบ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2564 กศจ.สุโขทัย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2564 สอบ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565

 

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดการ สอบคัดเลือกครูผู้ช่วย ปี 2564 ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ ว5592 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 ซึ่งได้มีกำหนดการสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2564 และ กศจ.สุโขทัย ประกาศผลสอบ ภาค ก ภาค ข ครูผู้ช่วย 64 โดยได้มีการจัดสอบ ภาค ก และข ไปแล้วในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2564 ดังนี้

เรื่องที่น่าสนใจ : รวมลิงก์ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2564 รอบทั่วไป สอบวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 ผลสอบครูผู้ช่วย ภาค ก ข ภายใน 22 กุมภาพันธ์ 2565

ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 สพฐ. ส่งผลการสอบ ภาค ก และ ภาค ข ให้ ศธจ. และ สศศ. ที่ผู้มีสิทธิสอบยื่นสมัครไว้
ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565  กศจ. และ อ.ก.ค.ศ. สศศ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค พร้อมทั้งจัดส่งประกาศ และข้อมูลการประเมิน ภาค ค ให้ สพฐ.

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2564 กศจ.สุโขทัย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค

กศจ สุโขทัย

สถานะ : ประกาศผลแล้ว

ลิงก์ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กศจ.สุโขทัย

ลิงก์สำรอง กศจ.สุโขทัย

การจัดสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และข ได้จัดสอบไปแล้วในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา

เรื่องที่น่าสนใจ :รวมลิงก์ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2564 รอบทั่วไป สอบวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 ผลสอบครูผู้ช่วย ภาค ก ข ภายใน 22 กุมภาพันธ์ 2565

ขอบคุณข้อมูลจาก : สพฐ.

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/