วันอาทิตย์, มีนาคม 3, 2024
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาผลสอบท้องถิ่น 64 ผลสอบท้องถิ่น 2564 ภาค ก ภาค ข เช็กผลสอบ วันที่ 12 ธันวาคม...

ผลสอบท้องถิ่น 64 ผลสอบท้องถิ่น 2564 ภาค ก ภาค ข เช็กผลสอบ วันที่ 12 ธันวาคม 2564 ได้ที่นี่

Advertisement

สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเตดอทคอมมีเรื่องราวเกี่ยวกับการประกาศผลสอบสอบท้องถิ่น ที่ได้มีการทดสอบไปแล้วเมื่อ วันที่ 12 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมาตามประกาศของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ซึ่งในวันสอบดังกล่าวได้มีการกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ คือ วันสอบเป็นวันที่ 12 ธันวาคม 2564 และแบ่งสถานที่สอบดังนี้ กลุ่มภาคเหนือจำนวน 2 กลุ่ม กลุ่มภาคกลางจำนวน 3 กลุ่ม  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 3 กลุ่ม และกลุ่มภาคใต้ จำนวน 2 กลุ่ม

ผลสอบท้องถิ่น64-ผลสอบท้องถิ่น-2564

เรื่องราวที่น่าสนใจ : ประกาศผลสอบท้องถิ่น ภาค ก ภาค ข ปี 2564 เช็กผลสอบ วันที่ 12 ธันวาคม 2564 ได้ที่นี่

เรื่องราวที่น่าสนใจ : วิธีดูคะแนน สอบท้องถิ่น 2564 ผลคะแนนสอบ ดูคะแนนสอบท้องถิ่น64

ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง ผลสอบท้องถิ่น 64ผลการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)

ประกาศผลสอบแล้ว

: กลุ่มภาคเหนือ เขต 1 จังหวัดที่บรรจุ ประกอบด้วยเชียงราย  เชียงใหม่  น่าน  พะเยา  แพร่  แม่ฮ่องสอน  ลำปาง  ลำพูน <คลิกเพื่ออ่านประกาศผลสอบท้องถิ่น >

: กลุ่มภาคเหนือ เขต 2 จังหวัดที่บรรจุ ประกอบด้วยเชียงราย  กำแพงเพชร  ตาก  นครสวรรค์  พิจิตร  พิษณุโลก  เพชรบูรณ์  สุโขทัย  อุตรดิตถ์  อุทัยธานี <คลิกเพื่ออ่านประกาศผลสอบท้องถิ่น >

 : กลุ่มภาคกลาง เขต 1 จังหวัดที่บรรจุ ประกอบด้วยเชียงราย  ชัยนาท  นนทบุรี  ปทุมธานี  พระนครศรีอยุธยา  ลพบุรี  สระบุรี  สิงห์บุรี  อ่างทอง <คลิกเพื่ออ่านประกาศผลสอบท้องถิ่น >

 : กลุ่มภาคกลาง เขต 2 จังหวัดที่บรรจุ ประกอบด้วยเชียงราย  จันทบุรี  ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  ตราด  นครนายก  ปราจีนบุรี  ระยอง  สมุทรปราการ  สระแก้ว <คลิกเพื่ออ่านประกาศผลสอบท้องถิ่น >

เรื่องราวที่น่าสนใจ : เว็บไซต์ ประกาศรับสมัคร สอบท้องถิ่น 2564 คลิกสมัคร

 : กลุ่มภาคกลาง เขต 3 จังหวัดที่บรรจุ ประกอบด้วยเชียงราย  กาญจนบุรี  นครปฐม  ประจวบคีรีขันธ์  เพชรบุรี  ราชบุรี  สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร  สุพรรณบุรี<คลิกเพื่ออ่านประกาศผลสอบท้องถิ่น >

 : กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 จังหวัดที่บรรจุ ประกอบด้วยกาฬสินธุ์  ขอนแก่น  ชัยภูมิ  นครราชสีมา  บุรีรัมย์  มหาสารคาม <คลิกเพื่ออ่านประกาศผลสอบท้องถิ่น >

 : กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 จังหวัดที่บรรจุ ประกอบด้วยมุกดาหาร  ยโสธร  ร้อยเอ็ด  ศรีสะเกษ  สุรินทร์  อำนาจเจริญ  อุบลราชธานี <คลิกเพื่ออ่านประกาศผลสอบท้องถิ่น >

 : กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 จังหวัดที่บรรจุ ประกอบด้วยนครพนม  บึงกาฬ  เลย  สกลนคร  หนองคาย  หนองบัวลำภู  อุดรธานี <คลิกเพื่ออ่านประกาศผลสอบท้องถิ่น >

 : กลุ่มภาคใต้ เขต 1 จังหวัดที่บรรจุ ประกอบด้วยเชียงราย  กระบี่  ชุมพร  นครศรีธรรมราช  พังงา  ภูเก็ต  ระนอง  สุราษฎร์ธานี <คลิกเพื่ออ่านประกาศผลสอบท้องถิ่น >

Advertisement

 : กลุ่มภาคใต้ เขต 2 จังหวัดที่บรรจุ ประกอบด้วยเชียงราย   ตรัง  นราธิวาส  ปัตตานี  พัทลุง  ยะลา  สงขลา  สตูล<คลิกเพื่ออ่านประกาศผลสอบท้องถิ่น >

ท่านสามารถเข้าตรวจผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2564 ผลสอบท้องถิ่น 64ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ได้เพิ่มเติมที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ได้ที่เว็บไซต์ : https://www.dlaapplicant2564.com/

เรื่องราวที่น่าสนใจ : ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

ก. กําหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ

1. ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหน่ง (ภาค ข) ในวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 ตามเวลา ดังนี้

– เวลา 09.00 – 11.00 น. สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)

– เวลา 13.00 – 15.30 น. สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหน่ง (ภาค ข)

โดยผู้ที่สมัครสอบในกลุ่มภาค/เขตใด จะต้องเข้าสอบ ณ สถานที่สอบตามเอกสารแนบท้าย ประกาศนี้ (กรณีเป็นสถานที่สอบที่ตั้งอยู่นอกเขตอําเภอเมือง ผู้เข้าสอบควรไปดูสถานที่สอบก่อนวันสอบ 1 วัน)

2. ให้ผู้สมัครสอบไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มสอบไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 30 นาที เพื่อเข้ารับ การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าบริเวณสถานที่สอบ โดยใช้เครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของสถานที่สอบ หากผลการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายมีค่าเกิน 37.5 องศาเซลเซียส แต่มีผลการตรวจ ATK เป็นลบ จะต้องเข้าสอบ ในห้องสอบที่แยกไว้เป็นการเฉพาะ และต้องปฏิบัติตามแนวทางอื่น ๆ ที่กําหนดอย่างเคร่งครัด

3. ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหน่ง (ภาค ข) ก่อน ถ้าผู้ใดสอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) สําหรับวัน เวลา และสถานที่สอบ ภาคความเหมาะสม กับตําแหน่ง (ภาค ค) จะประกาศให้ทราบในภายหลัง ทางเว็บไซต์ http://www.dlaapplicant2564.com หัวข้อ “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ค”

Advertisement

*สรุปแล้ว ประกาศผลสอบท้องถิ่น2564 หรือ ประกาศผลสอบท้องถิ่น64 วันไหน นั้น ในประกาศไม่ได้ระบุวันเวลาที่ชัดเจน ระบุเพียงว่า สําหรับวัน เวลา และสถานที่สอบ ภาคความเหมาะสม กับตําแหน่ง (ภาค ค) จะประกาศให้ทราบในภายหลัง ทางเว็บไซต์ http://www.dlaapplicant2564.com หัวข้อ “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ค” ซึ่งหมายความว่า ไม่มีกำหนดวันที่แน่นอน แต่จะประกาศทางเว็บไซต์ http://www.dlaapplicant2564.com หลังจากสอบภาค ก ภาค ข นั่นก็อาจเกิดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค ได้ทุกเมื่อ ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ครับ

ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆได้ที่ : ประกาศผลสอบท้องถิ่น ภาค ก ภาค ข ปี 2564 เช็กผลสอบ วันที่ 12 ธันวาคม 2564 ได้ที่นี่ หรือที่เว็บไซต์ http://www.dlaapplicant2564.com

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดประกาศฉบับเต็มได้ที่นี่ : ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)

เรื่องราวที่น่าสนใจ : ผลสอบท้องถิ่น ภาค ก ภาค ข ปี 2564 เช็กผลสอบ ประกาศ 10 มกราคม 2565 ได้ที่นี่

ขอบคุณที่มาของข้อมูลทั้งหมดจาก : https://www.dlaapplicant2564.com/

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments